Henkilöstöä yrityksen tarpeisiin

Jaana Koivistolla, Sari Hyypällä, Mika Hultqvistilla sekä Laura Tuomikoskella  on kaikilla hyviä kokemuksia OSAOn opiskelijoista.

Jaana Koivistolla, Sari Hyypällä, Mika Hultqvistilla sekä Laura Tuomikoskella on kaikilla hyviä kokemuksia OSAOn opiskelijoista.

Tulevaisuudessa oppilaitosten ja työelämän yhteistyö korostuu tehtäessä opiskelijoille osaamisen kehittämissuunnitelmia.

Suunnitelmien tekovaiheessa tulee olla tiedossa opiskelijan tavoitteet ja asenteet osaamisen hankkimiseen työpaikalla. Siinä varmistetaan osaamisen riittävyys ammatilliseen perustutkintoon ja huomioidaan työelämän erityistarpeet.

Oppilaitosyhteistyö on sujunut yrityksessämme hyvin, mutta kirjallisten suunnitelmien osalta on parannettavaa. Kun tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikilla osapuolilla selvillä, uskon, että työpaikalla hankittavasta osaamisesta saadaan nykyistä parempaa.

Koulutuksen lähentyminen yrityksiin helpottaa työelämän vaikutusmahdollisuuksia siihen, mitä ammatillisia tietoja ja taitoja opiskelijan pitää osata tulevissa työtehtävissä. Työpaikalla opitaan yhteistyötä, ymmärtämään oman työkoneen ja -vaiheen merkitys kokonaisuudessa, oman työtavan, ajankäytön ja materiaalien käytön merkitys kannattavuudelle sekä asiakaspalvelutaitoja. Työnantajan pitää tunnistaa yrityksen koulutustarpeet ja panostaa opiskelijoihin mm. kouluttamalla henkilöstöä työpaikkaohjaajiksi.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollistaa uuden henkilöstön rekrytoinnin. Opiskelijan osaamisen ja soveltuvuuden arvioiminen työyhteisöön ja yrityksen tarpeisiin on näin monipuolisempaa kuin avoimella haulla haettaessa. Työpaikalla opiskelija oppii tuntemaan yrityksen toimintatapoja ja päätös työsuhteen tekemiseen työnantajan ja työnhakijan välillä helpottuu.

Tulevaisuudessa yritysten erityistarpeet osaamisen hankkimisessa haastavat opiskelijat, työnantajat ja työpaikkaohjaajat sitoutumaan ja suunnittelemaan osaamisen kehittämisohjelmaa opiskelijan ja työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Tekstin kirjoittaja Mika Hultqvist on Suvanto Infra Oy:n tekninen johtaja.