Höntsäilystä iloa ja opiskelumotivaatiota ammattiopiston arkeen

Opinto-ohjaaja Juha Janhunen näkee hötsäilyssä paljon mahdollisuuksia. Vierellä projektikoordinaattori Riitta Pyky.

Opinto-ohjaaja Juha Janhunen näkee hötsäilyssä paljon mahdollisuuksia. Vierellä projektikoordinaattori Riitta Pyky.

Höntsä – Silta eteenpäin! on valtakunnallinen ESR-hanke, joka tuo nuorten arkeen iloa tuottavaa, nuorista lähtevää höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta.

Oulussa höntsäily käynnistyy Oulun seudun ammattiopisto OSAOssa, jossa toiminnalla pyritään lisäämään nuorten opiskelumotivaatiota, osallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että toiminnan myötä opiskelun keskeyttämiset vähenevät. OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikkö on lähtenyt toimintaan aktiivisesti mukaan ja yksikön opinto-ohjaaja Juha Janhunen näkee tämän myös yhteiskunnallisena vastuuna.

”Keskeyttämisiä ja niiden seurauksena pahimmillaan syrjäytymisiä tapahtuu, ikävä kyllä. Peruskoulun varaan jäävä maksaa yhteiskunnalle noin 300 000€ ja syrjäytyvä, yhteiskunnan tukien varaan jäävä laskutavasta riippuen 1 – 1,5 miljoonaa euroa. Keskeytyminen on usein myös henkilökohtainen kriisi ja tästä tulee inhimillisiä seuraamuksia ja tietyllä lailla moraalinen vastuu”, Janhunen kiteyttää.

Hän myös toivoo, että jokaiselle opiskelijalle avautuisi mahdollisuus harrastaa ja löytää uusia kavereita toiminnan avulla. Höntsäily ammattioppilaitoksessa voi olla mitä vain maksutonta, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa tekemistä, mutta Oulussa keskitytään erityisesti liikkumisen, kulttuurin ja taidehöntsän edistämiseen. Opinto-ohjaaja Juha Janhunen näkee höntsäilyssä mahdollisuuksia.
”Tulevatko nuoret kouluun pelkästään siksi, että he saisivat oppia? Tuskin, vaan vähintään yhtä suuri syy on kaverit ja se, että on mukavaa ja saa sosiaalisia kontakteja muihin. Tätä nuoret tarvitsevat, mutta uskoisin, että he tarvitsevat myös niitä hyvän olon purskahduksia, joita liikunta/kulttuuri voi tuottaa.”

Syksyllä höntsäilyä päästään testaamaan OSAOssa Kaukovainion lisäksi Kontinkankaan yksikössä ja Haukiputaan asuntolassa. Höntsää voivat ohjata kaikki liikunnasta ja kulttuurista kiinnostuneet tai toiset nuoret. Tavoitteena on erityisesti rakentaa palvelupolkuja kolmannen sektorin ja oppilaitoksen välille. Höntsä-hanke kouluttaa ohjaajat ja ohjaajien haku on tällä hetkellä käynnissä. Janhunenkin toivoo, että mahdollisimman moni nuori lähtisi mukaan ja höntsäily toisi nuorelle miellyttäviä elämyksiä.
”Sitä myötä toki odotan opiskeluilmapiirin parantumista ja vähemmän keskeytymisuhan alaisia nuoria.”

Höntsä-toimintamalli on levittävissä myös muihin oppilaitoksiin. Oulussa ODL Liikuntaklinikka, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat hanketta vuoden 2020 loppupuolelle saakka.
Lisätietoja hankkeen sivuilta »

Riitta Pyky
projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi tai p. 050 3125 818