Hyviä työntekijöitä yrityksille

Hyviä työntekijöitä yrityksille

Jopa puolet opinnoista voidaan toteuttaa työpaikoilla.

Ammatillisesta koulutuksesta työllistytään paremmin kuin koskaan. Oppilaitoksen tärkein tehtävä on kuunnella yritysten ja julkisen sektorin tarpeita.

Ammatillinen oppilaitos ei ole itseään vaan yhteiskuntaa varten.

– Meidän pitää jatkuvasti kuunnella herkällä korvalla yrityksiä ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Dialogi on ensisijaisen tärkeää, kun tunnustelemme, millaiselle ammatilliselle koulutukselle on tarvetta. Tässä täytyy olla vähän ennustajakin, sanoo Oulun seudun ammattiopiston rehtori Jarmo Paloniemi.

Ammatillinen koulutus on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti.

– Monella on vieläkin se vanha mielikuva, että opiskelijat käyvät läpi samat opinnot. Niin ei kuitenkaan ole todellisuudessa ollut enää pitkään aikaan. Yksilöllinen opintopolku on tätä päivää, ja parhaassa tapauksessa se säästää sekä opiskelijan aikaa että veronmaksajien rahoja.

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on kouluttaa ammattilaisia työelämän tarpeisiin.

– Meillä on enemmän ammatteja kuin koskaan aiemmin, ja koko ajan syntyy uusia. Vaikka työttömyydestä puhutaan, meidän opiskelijoistamme yhdeksänkymmentä prosenttia työllistyy. On aloja, joilla on huutava pula koulutetusta työvoimasta.

Digitalisaatio antaa joustavuutta

Ammatillisen oppilaitoksen tuloksekkaan toiminnan avainsana on vankka työelämäyhteistyö.

– Jopa puolet opinnoista voidaan toteuttaa työpaikoilla, mikä onkin opiskelijan kannalta tietysti paras oppimisympäristö.

Ammattiopisto toteuttaa myös monenlaista täsmäkoulutusta.

– Kun yritys tarvitsee työntekijöitä, me voimme rekrytoida opiskelijat ja kouluttaa heidät. Tällainen on meillä esimerkiksi Arina-polku, jossa koulutetaan merkonomeja. Toinen vaihtoehto on, että tarjoamme täsmäkoulutusta yrityksen omille työntekijöille. Tällaista mallia on toteutettu esimerkiksi Stora Ensolle, Paloniemi kertoo.

Digitalisaatio antaa monella alalla opiskeluun joustavuutta.

– Osa opinnoista voidaan suorittaa verkossa. Se antaa joustavuutta sekä opettajalle että opiskelijalle. Opinnot eivät esimerkiksi ole enää samalla tavalla paikkakuntaan sidonnaisia kuin ennen. Tämä rohkaisee esimerkiksi aikuisopiskelijoita, jotka haluavat ehkä kouluttautua uuteen ammattiin. Monimuotoinen opiskelutapa ei kuitenkaan poista laadukkaan lähiopetuksen tarvetta, Paloniemi painottaa.

teksti Kati Valjus
kuva Jouni Ylisuutari