Jalkojen hyvinvointia vauvasta vaariin

Erilaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella on todettu, että jalkojenhoidon osaamista tarvitaan enenevässä määrin niin ennaltaehkäisevästi jalkojen hoidossa kuin jo ongelmienkin hoidossa. Tietoa, ohjausta ja tukea jalkojen hyvinvointiin tarvitaan vauvasta vaariin ja kaikissa elämävaiheissa siinä välillä.

Jalkojen perustason osaamista varmistetaan tällä hetkellä tarjoamalla OSAOn Kontinkankaan yksikössä jalkojenhoidon osaamisala osana sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Opiskelija valmistuu lähihoitajaksi osaamisalanaan jalkojenhoito. Valmistuttuaan lähihoitajaksi henkilö antaa jalkojenhoidon erityisosaamisellaan ison avun kokonaisvaltaisen hoidon toteutumiseen perustyönsä ohessa, esimerkiksi vanhustyön ja kehitysvammaisten alalla. Työnantajien toivotaan huomioivan osaamisala myös rekrytoidessaan ammattilaisia hoitotyöhön. Opintojen ohessa opiskelijat saavat hyvät valmiudet toimia myös yrittäjänä, johon moni jo opiskeluissaan tähtääkin.

Marika Pyy opiskelee Kontinkankaan yksikössä jalkojenhoitoa jalkojenhoidon ammattitutkintokoulutuksessa. Marika on aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja aloittanut jalkojenhoidon opiskelun syksyllä 2018.

Lue Marikan mietteitä opiskelusta:

”Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja monipuolista. Itsenäistä opiskelua ja tehtäviä on melko paljon. Opiskelu on ollut joustavaa, kun pystyy itse valitsemaan päiviä, jolloin on koulun jalkahoitolassa harjoittelemassa asiakastöissä. Näin työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen on sujunut yllättävänkin hyvin. Itselleni opiskelu on ollut vähän kuin harrastus, hyvää vastapainoa nykyiselle päivätyölle. Jalkojenhoitotyö on palkitsevaa ja asiakkaat ovat olleet kiitollisia.

Alussa opiskelimme teoriassa esimerkiksi anatomiaa, aseptiikkaa, lainsäädäntöä sekä lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten jalkaterveyden ongelmia. Sen jälkeen pääsimme harjoittelemaan koulun jalkahoitolaan, jossa toimimme opettajan ohjauksessa. Harjoittelussa huolehdimme asiakkaiden ajanvarauksesta, teemme jalkahoitoja, huolehdimme välinehuollosta ja asiakkaiden maksun vastaanottamisesta. Osa opiskelijoista tekee harjoittelun yksityisissä jalkojenhoitoyrityksissä. Opiskelemme myös yrittäjyyttä ja on hyvä, että voimme tehdä liiketoimintasuunnitelman omaa yritystä varten jo opiskelun aikana.

Toukokuussa meillä on ensimmäinen näyttö, jossa jokainen opiskelija hoitaa asiakkaita esimerkiksi koulun jalkahoitolassa. Näytössä valmistelemme myös hoitoympäristön koti- ja laitoskäynnille sekä osoitamme, että osaamme tehdä välinehuollon oikeaoppisesti. Näyttöjen jälkeen käymme arviointikeskustelut.

Viimeisellä lukukaudella syvennämme opintojamme teoriassa tutustumalla erilaisiin perussairauksiin esimerkiksi diabetes ja, miten ne vaikuttavat jalkaterveyteen. Seuraavalla käytännön harjoittelujaksolla meillä on asiakkaina edellä mainittuja perussairauksia sairastavia henkilöitä.

Tulevana jalkojenhoidon ammattilaisena voin toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai työskennellä eri yksiköissä. Suunnitelmissani on perustaa toiminimi ja tehdä jalkojenhoitoa päivätyöni ohessa. Koulutuksesta on ollut jo nyt hyötyä myös nykyisessä sairaanhoitajan työssäni. Jalkojenhoitajista tuntuu olevan pula, joten uskoisin töitä riittävän. Koulutus antaa valmiudet myös esimerkiksi luennoida jalkaterveydestä.”

Tutustu koulutukseen: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jalkojenhoito »

Info jalkojenhoidon koulutuksesta keskiviikkona 10.4 2019 klo 15 – 16 OSAO Kontinkankaan yksikössä (Honka-rakennuksen aula), osoitteessa Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu. Tervetuloa!