Johtajan katsaus vuoteen 2020

Vuosi 2020 oli Koulutuskuntayhtymä OSAOn ensimmäinen toimintavuosi. Kuntayhtymän vahva perusta on Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä eli Osekkissa, joten käytännössä taustalla oli nimenmuutos.

Vuosi 2020 oli myös ensimmäinen uuden strategiamme toimintavuosi: perustehtävämme on mahdollistaa työelämäosaaminen ja jatkuva oppiminen. Tavoitteenamme on olla Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö vuoteen 2025 mennessä. 

Koronan vaikutus näkyi tuloksissa

Vuosi 2020 jää historiaan ensimmäisenä koronavuotena. Se näkyy sekä toiminnallisissa että taloudellisissa tuloksissa. Koronan vaikutus näkyi selkeästi opintoaikojen pitkittymisenä ja perustutkintotavoitemääristä jäämisenä. Jäimme selkeästi myös osatutkintotavoitteestamme.

Opiskelijavuosimäärämme on ollut nyt laskussa kahtena vuonna peräkkäin, mikä hankaloittaa taloustavoitteitamme. Opiskelijapaikkoja jäi myös täyttämättä, koska ammatillisen koulutuksen vetovoima laski edelleen aiemmista vuosista.

Koulutusyksiköistä kuitenkin Koillismaan Pudasjärvi ja Taivalkoski saavuttivat mainiosti opiskelijavuositavoitteensa. Koillismaan yksiköt ovat sopeuttaneet toimintaansa onnistuneesti joustavan ja jatkuvan ammatillisen koulutuksen tavoitteiden mukaisesti.

Suuremmat koulutusyksikkömme kärsivät selkeästi vetovoiman vähentymisestä ja koronasta; muun muassa työvoimakoulutuksen vetovoima oli alhainen varsinkin keväällä koronan vaikutuksesta. 

Negatiiviset erot laskuun

OSAOssa on tehty rajusti töitä opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Negatiiviset erot laskivat edellisvuodesta, mikä on erinomainen saavutus henkilöstöltä vaikeassa epidemiatilanteessa.

Henkilöstömme otti nopeasti käyttöön etätyöskentely ja etäopetusmenetelmät. Oman IT-henkilöstön osaaminen mahdollisti omalta osaltaan siirtymän etätyöskentelyyn. Valtiovallan antama ylimääräinen henkilöstöraha tuli todella tarpeeseen: se pystyttiin käyttämään opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen. Samalla pystyimme helpottamaan henkilöstön työpaineita. Totaaliseen etäopetukseen emme keväällä ja loppuvuodesta siirtyneet, vaan esimerkiksi tarvittaessa järjestimme erityistukitarpeisille koululla ohjausta ja huolehdimme ennen kaikkea valmistuvien opiskelijoiden näytöt.

Opiskelijoiden antama palaute oli 1-5 asteikolla 4,27 eli käytännössä kiitettävä. Palaute kertoo onnistumisesta, mistä kuuluu kiitos koko henkilökunnalle. 

Haasteena rahoituksen alhaisuus

OSAOn vuosikate oli vuonna 2020 9,2 miljoonaa euroa. Nopeasti ajatellen lukemaa voisi pitää erinomaisena. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Vuosikate ”suli” edellisvuodesta noin kaksi miljoonaa euroa. Kun huomioimme Opetusministeriöltä saamamme noin neljä miljonaa ylimääräistä euroa henkilöstön rekrytointiin, huomaamme taloushaasteita riittävän.

Lisäksi kalustovaltaisen koulutuksen rahoituksen alhaisuus rasittaa toimintaamme. Vuodelle 2021 valtiovallalla oli tavoite vähentää noin 10% kalliimpien koulutusten rahoitusta. Onnistuimme sen estämään yhteistyössä muiden koulutustenjärjestäjien kanssa. Todellisuudessa rahoitusta pitäisi tulla 10% lisää, jotta asianmukainen koulutus turvataan jatkossakin. 

Kiinteistökantaa kehitetään

Jatkoimme vuonna 2020 kiinteistökantamme rationalisointia. Viimeiset opiskelijamme muuttivat Pikisaaresta Kaukovainiolle. Media-assistenttikoulutus on jatkossa Kotkantiellä. Muhoksen yksikköön valmistui puolestaan koneopetushalli. Metsä- ja maatalaouskoneita voidaan säilyttää sekä huoltaa nyt moderneissa tiloissa. Kempeleen Pirilässä möimme Kempeleen kunnalle tyhjiä rakennuksia, ja toimintamme jatkuu Pirilä-talossa.

Oulun ammattikorkeakoulun muutto Kotkantieltä Kaukovainiolta Linnanmaalle merkitsi Kotkantie 1n osittaista tyhjenemistä. Sinne on sijoitettu molempien Kaukovainion yksiköiden, ammatilukion ja vuokralla olevien oppilaitosten toimintaa.

Kevään 2021 aikana ylläpitäjäpalvelut muuttaa kiinteistöön, ja vuosikymmenen 2020 loppuun mennessä on synnytetty uusi OSAO Oulu-kampus, jonka opiskelijamäärä lähentelee 5000.

Toimintamme kehittyi joustavasti myös vuonna 2020. Tulevaisuuden haasteet ovat kovat, mutta hyvällä valmistelulla pystymme ne lyömään.