Katsaus vuoteen 2021

OSAOn toinen koronavuosi on takana. Näin voitaneen kuvata vuotta 2021. Kuinka me osaolaiset ja OSAO organisaationa selvisi vuodesta koronan osalta, ja kuinka saavutimme tavoitteemme? Alkuvuosi 2021 merkitsi opetuksessa etäopetusta; onneksi pääsimme varsin pian siirtymään lähiopetukseen. Aivan normaalista emme voi puhua, koska virus aiheutti paljon poissaoloja sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Eteläiseen Suomeen verrattuna pystyimme antamaan lähiopetusta paljon pidempään. Tämän johdosta pystyimme pitämään eroamiset kohtuullisen alhaisella tasolla, vaikka jonkun verran opintoajat ovat pitkittyneet.

Saimme opetusministeriöltä lisärahoituksen opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen, jolla oli iso merkitys opiskelijoiden ja myös henkilöstön jaksamisen tukemisessa. Koulutustoimintamme tulokset olivat edelleen hyvät: opiskelijoiden ja työelämän antama palaute oli kiitettävä.

Ammattiosaajille kova tarve

Vuonna 2021 Suomen talous lähti nousuun. Myös Pohjois-Suomessa oli haettavana tuhansia avoimia työpaikkoja. Tämä helpotti meidän valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä. Toisaalta kilpailu työntekijöistä on erittäin kova, ja monilla aloilla on pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Ammattillisen koulutuksen arvostus on jälleen noussut, mutta se näy ainakaan vielä nuorten valinnoissa. Vuoden 2021 yhteishaussa yhä useampi oululainen peruskoulunsa päättänyt nuori hakeutui lukioon. Oulun ympäristökunnissa OSAOn vetovoima pysyi vahvana.

Aikuiskoulutuksen entistä joustavimmilla koulutuspoluilla pystyimme vastaamaan kuitenkin hyvin koulutustarpeeseen, jotka eivät kuitenkaan täyty ilman vahvaa OSAOn ja työelämän yhteistä dialogia. Meillä on tällä hetkellä yli 6 600 työelämäkontaktia.

Suomen kansantalous tarvitsee kipeästi ammattiosaajia. On selvää, ettei ammatillisen koulutuksen vetovoima riitä kattamaan seuraavina vuosina eläköitymisten ja työelämän muutoksen aiheuttamaa painetta. Edelleen ravintola-, puuntyöstö- ja puhtaanapitoalat kärsivät vähäisestä vetovoimasta. Korona on pahentanut tilannetta. Myös logistiikka-alan vetovoima on laskenut sekä nuorten että aikuisten keskuudessa. Haastavassa työvoimapulassa tarvitsemme entistä monipuolisempia koulutusratkaisuja ja vahvaa työperäistä maahanmuuttoa.

Rahoitus kiristymässä

Emme päässeet päättyneenä vuonna opiskelijavuositavoitteeseemme, joka tiputti rahoitustamme. Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tue nopeutettuja koulutuspolkuja, ja aikuiskoulutuksen rahoitus on laahannut alhaalla jo vuosikymmenen. OSAOn taloustulos oli kuitenkin hyvä, vaikka vuosikatteemme ja tuloksemme ei hiponut entisiä lukemia. Kassamme ja taseemme on edelleen vahva, mutta julkisen sektorin rahoituksen kiristyminen vaatii meiltäkin erityistarkkuutta.

Kehittämistyössä useiden hankkeiden merkitys ja verkostoyhteistyö korostuu. Tässä työssä olimme myös vuonna 2021 erittäin vahvoja. OSAO on haluttu kumppani ja hankkeiden koordinaattori. Tästä oli osoituksena Oulussa järjestetty Taitaja-finaali, jonka onnistuimme järjestämään hybridimallilla. Olosuhteet olivat koronan takia haasteelliset, joten onnistuminen oli sitäkin makeampi.

Kiitos henkilöstölle

Vuoden 2021 aikana kunnostimme edelleen kiinteistöjämme. Kontinkankaalla Paasi-rakennuksen neljäs kerros koki muodonmuutoksen: tilat remontoitiin Kontinkankaan yksikön henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön. OSAOn yhtymäpalvelut muuttivat Kaukovainiolle Kotkantie 1:n saneerattuihin tiloihin. Yhteinen OSAO Oulu 2030 -työryhmä linjasi raportissaan tavoitteen keskittää kuluvan vuosikymmenen aikana toimintoja Kaukovainiolle. Virallisia päätöksiä ei kuitenkaan tehty, vaan tarvitsemme kampuksen osalta vahvan valmistelutyön ennen investointipäätöksiä.

Toinen koronavuosi vaati venymistä OSAOn henkilöstöltä, joka onnistuikin työssään erittäin hyvin. Viruksen aiheuttamat rasitukset näkyivät vaihteluna etä- ja lähiopetuksen välillä. Hallinto- ja osa tukipalveluhenkilöstöstä pystyi etätyöskentelmään laajemmin. Työnantajana OSAO laajensi sekä epassia ja työterveyspalveluita. Molemmat ovat olleet tärkeitä työhyvinvoinnin pitämisessä hyvällä tasolla. Kokonaisuutena osaolaiset voivat olla tyytyväisiä vuoteen 2021: OSAO säilyi vetovoimaisena ammattiopistona ja saamamme palaute oli laaja-alaisesti kiitettävä.