OSAO käynnistää uuden keskustakampuksensa suunnittelun Kaukovainiolle

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus on 1.3.2021 päättänyt käynnistää OSAO OULU KAMPUS 2030 -hankkeen jatkosuunnittelun. Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kaukovainiolle Kotkantie 1–2:n alueelle uusi, kaikki OSAOn keskustan toiminnot yhdistävä moderni ja vetovoimainen ammatillisen koulutuksen kampus.

Uuden kampuksen arvioidaan olevan kooltaan noin 30 000 – 34 000 hum², joka koostuu osin nykyisistä, tilamuutettavista rakennuksista, mutta myös merkittävästä osuudesta uudisrakentamista. Uusi kampus rakentuu kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ja sen muutos- ja toteuttamiskustannusten arvioidaan olevan suuruusluokaltaan noin 100-120 miljoonaa euroa.

OSAO on viimeisen vuoden aikana selvittänyt muodostuvan uuden kampuksen tilatarpeita ja siihen vaikuttavia muutostekijöitä sekä vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja OSAOn nykyisistä Kontinkankaalla ja Kaukovainiolla sijaitsevista kiinteistöistään. Selvitystyön perusteella yhtymähallitus valitsi Kotkantien alueen tulevan uuden kampuksen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Uusi kampus tulee uudistamaan OSAOn oppimisympäristöt nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi ja keskittämään OSAOn Oulun kaupungin keskusta-alueella olevat toiminnot yhdelle kampukselle. Uutta kampusta tulee käyttämään noin 4 500 – 5 000 opiskelijaa ja 500-550 henkilön laajuinen henkilöstö.

OSAOn tavoitteena on luoda Kotkantien alueesta vetovoimainen yhteisö, jossa olisi OSAOn uuden kampuksen lisäksi myös muita oppilaitoksen vetovoimaa ja toimintaa tukevia toimintoja ja toimijoita. Työelämäyhteistyön vahvistamiselle uusi kampusalue tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia.

OSAO OULU KAMPUS 2030 – hankkeen jatkosuunnittelu käynnistyy hankesuun-nitelman laatimisella ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuoden 2022 aikana.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniemi@osao.fi, p. 050 538 3929.

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAOssa on ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaari – kaikille ikäryhmille.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. OSAOssa on noin 8 500 opiskelijaa ja henkilökuntaa 850.