Kiinteistötahkolalla koulutus on mukana kaikessa tekemisessä

Ammattitutkinnon tuoma muodollinen pätevyys on tärkeää isännöintitoimistolle. Valtakunnallisesti palveleva Kiinteistötahkola on OSAOn pitkäaikainen kumppani, joka kouluttaa kaikki uudet hallinnolliset isännöitsijänsä yhteistyössä OSAOn kanssa. Koulutusyhteistyö on yritykselle turvallinen tapa ottaa uusi tekijä työpaikalle.

Kiinteistötahkolan isännöinti on auktorisoitua. Se tarkoittaa, että kaikki isännöintiä hoitavat henkilöt ovat ammatillisesti päteviä – tavoite on, että kaikki uudet isännöitsijät suorittavat kahden vuoden kuluessa ammattitutkinnon. Isännöinnin ammattitutkinto on alan ainoa virallinen koulutus, jonka perusteet on määritellyt opetushallitus.

Isännöinnin ammattitutkintoa parhaillaan suorittava Harri Hiltula kertoo opintojen antavan hyviä valmiuksia isännöitsijän työhön. Opetus vahvistaa työssä hankittavaa osaamista, sillä valtaosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla.

”Työpaikalla on todella iso rooli ammattilaiseksi kasvamisessa, varsinkin tässä tutkinnossa. Meidän vastuullamme on tietenkin huolehtia, että tutkinnon perusteet täyttyvät, mutta suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla”, kertoo OSAOn koulutuspäällikkö Jaana Hilli.

Koulutus mukana yrityksen toiminnassa

Kiinteistötahkolalla on useita OSAOn opiskelijoita vuosittain suorittamassa niin perustutkinnon osia kuin ammattitutkintojakin. Yhteistyötä on myös muilla aloilla, kuten kirjanpidossa.

Kiinteistötahkola on ollut mukana suunnittelemassa OSAOn isännöitsijäkoulutusta alusta asti. Jaana Hillin mukaan se kertoo hyvin yrityksen sitoutumisesta: koulutus on mukana kaikessa, mitä Kiinteistötahkola tekee.

Isännöinnin koulutuksesta OSAOssa vastaava opettaja Jarmo Mällinen pitää koulutusyhteistyötä toimivana. Myös Kiinteistötahkolan isännöitsijä Ismo Ylikulju on sitä mieltä, että yhteistyö OSAOn kanssa on sujuvaa ja vaivatonta. Ylkulju toimii yrityksessä yhtenä työpaikkaohjaajana, ja opiskelijat saavat häneltä kiitosta.

”Ryhmässäni on ollut niin nuoriso- kuin aikuisopiskelijoita, ja olen ollut todella tyytyväinen kaikkiin”, Ylikulju kehuu.

Opiskelija voi antaa yritykselle paljon

Kiinteistötahkolan isännöitsijä, ammattitutkinnon suorittanut Katja Kuukasjärvi pohtii, että opiskelijat opettavat yhtä lailla vanhoja työntekijöitä. Ohjatessaan kokeneet ammattilaiset pääsevät kertaamaan itsekin asioita ja myös kyseenalaistamaan totutut toimintaperiaatteet.

”Osa yrityksistä saattaa kuvitella, että harjoittelijat ovat jotenkin heitä sitova ja kuormittava tekijä. Koen kuitenkin, että yritys saa siitä paljon”, Ismo Ylikulju perustelee.

Ylikuljun mukaan harjoittelu on kuin perinpohjainen työhaastattelu: tekijästä saa jakson aikana todellakin oikean kuvan. Samalla myös opiskelija tutustuu alaan perinpohjaisesti ja voi arvioida, sopiiko työ hänelle. Jaana Hillin mielestä koulutusyhteistyö on yritykselle turvallinen tapa ottaa uusi ihminen työpaikalle, sillä koulu on koko ajan mukana turvaamassa yhteistyön sujuvuutta.

”Etenkin ammattitutkinnot ovat hyviä rekrytointikanavia. Näin yritys saa uusia työntekijöitä, joiden kouluttamisessa on itse voinut olla mukana!”

 

Työpaikan edustaja, voimmeko olla avuksi?

OSAOn Työelämä- ja yrityspalvelut tarjoavat neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille. Kun etsit ratkaisua osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin tai työhyvinvointiin, me autamme. Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse, ajanvarauksella voit sopia myös tapaamisajan.

OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut, p. 040 141 5320, palveluttyoelamalle@osao.fi

Lue lisää työelämäpalveluista