Koulutusviennin kehittämisterveisiä

Oulun alueella toimii eri koulutuksenjärjestäjien yhteinen koulutusvientiverkosto PINO Network. Verkostolla on tällä hetkellä meneillään kolme koulutusvientiin liittyvää hanketta. Koulutuskuntayhtymä OSAO on mukana kaikissa näissä hankkeissa yhteistyössä OAMK:n, DIAK:n, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen (SIKU) ja Oulun yliopiston kanssa.

OSAOssa kehittäminen on liittynyt Ouluun suuntautuvien opetusalan vierailuiden ohjelmien tuotteistukseen yhdessä muiden oppilaitostoimijoiden kanssa, opetusalan asiantuntijapoolin suunnitteluun, viestintä- ja markkinointimateriaalin tuottamiseen ja testaamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen Oulun alueen matkailun toimijoiden ja kehittäjien kanssa. Hankkeiden puitteissa on tehty myös kohdemarkkinakartoitusta.

Hankeverkoston toimintaa on esitelty OSAOn kaikissa yksiköissä. Kontinkankaan yksikkö, Virpiniemen Liikuntaopisto, on ollut toteuttamassa omia liikuntapalvelutuotteita kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Syksyllä 2020 on tulossa asiakaspalvelupäälliköiden koulutus liittyen tuotteistamisen räätälöintiin yhdessä työelämäkoordinaattoreiden kanssa. Yhteistyössä tehtävällä räätälöinnillä vastataan niin koulutusviennin kuin paikallisen kysynnänkin tarpeisiin.

Olemme olleet mukana mm. toteuttamassa koulutusviennin koulutuksia ja koulutusviennin sähköistä käsikirjaa. Käsikirja on julkaistu Theseuksessa.

Ohjausryhmille järjestettiin 6. toukokuuta yhteinen verkkotapaaminen, jossa summattiin jo tehtyä kehittämistyötä ja hahmoteltiin tulevaa yhteistyötä. Tilaisuudessa rahoittaja edustaja, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtaja Tiina Rajala, sanoi puheenvuorossaan maakunnan tarvitsevan uusia viennin kivijalkoja. Oulussa on jo ennestään vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, vahvat oppilaitostoimijat sekä erityisalan osaajia. Suhteessa ko. yhtälöön koulutusvienti on nähtävä toimintona, joka pitää nostaa ylös. Korkeatasoisilla koulutuksilla on pystytty kasvattamaan oppilaitosten ja yritysten valmiuksia. Pohjois-Pohjanmaan liiton kannalta katsoen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle: koulutusviennin hankkeet täydentävät toisiaan, ja palvelevat koulutusviennin julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteen saattamista.

Oulun alue ja koulutusviennin kehittämistoiminnot saivat tapaamisessa kiitosta mm. seuraavasti: Oulu mainittiin helposti lähestyttävänä, ystävällisenä ja ennakkoluulottomana paikkana, johon kansallisesti ja kansainvälisesti otetaan yhä useammin yhteyttä. Juha Merinen, Worlddidac -järjestön hallituksen jäsen, Smart Internationalization CEO korosti PINOn roolia kansainvälisesti:

”PINO Networkin rooli ja toiminta koulutusviennin ja jäseniensä kansainvälistymisessä sekä siihen liittyvien kyvykkyyksien ja valmiuksien vahvistamisessa on minun näkökulmastani erittäin merkittävää toimintaa Suomessa. PINO Network on Worlddidacin yksi merkittävimmistä kumppaneista maailmanlaajuisesti.”

“PINO Network on hyvä alueellinen kumppanuus Suomen koulutusviennin ohjelman Education Finlandin kanssa”, kertoi puolestaan ohjelmajohtaja Jouni Kangasniemi Opetushallituksesta. Kangasniemen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön uusi koulutusviennin tiekartta julkaistaan piakkoin. Mielenkiintoista on nähdä, millaisia painopisteitä kansallisesti asetetaan ja miten ne aikanaan vaikuttavat myös Oulun alueen koulutusviennin kehittämisen painopisteisiin!

Kehittämistyö PINO Network -oppilaitostoimijoiden osalta jatkuu tiiviinä ainakin vuoden 2020 ajan. Toiveena on, että menestyksekkäästi tehty koulutusviennin brändi- ja yhteistyö on mahdollista saada vakautettua osaksi oululaista osaamisen kehittämistä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

Lataa Koulutusviennin käsikirja

Tilaa PINO Networkin uutiskirje