Laatu ja luottamus yhdistävät yritykset ja opiskelijat

 

OSAOn matkailualan ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat mukana toteuttamassa Pohjois-Suomen Erämessuja, jossa vieraili kolmen päivän aikana yli 38 000 kävijää. Messujärjestäjä Lapin Messut uskoo yritysten, OSAOn ja muiden oppilaitosten väliseen työelämäyhteistyöhön.

Matkailualan opiskelijat Julia Lehtikangas ja Saana Maaninka ovat innoissaan messuprojektista ja työtehtävistään: opiskelijat esimerkiksi keräävät vastauksia asiakaskyselyihin, toimivat asiakaspalvelutehtävissä lasten puuhanurkassa ja palvelevat messukävijöitä sekä näytteilleasettajia.

Kun opiskelijoilta kysyy, mikä on tärkein työssä tarvittava taito, vastaus tulee kuin yhdestä suusta: asiakaspalvelu.

”Asiakaspalvelua on opiskeltu koko syksy pakollisena ammattiaineena, ja tämä toteuttaminen on toinen laaja kurssi. Projekti istuu kaikkiin tutkinnon osiin hyvin: sitä, mitä on opiskeltu, tehdään täällä nyt”, täydentää matkailualan opettaja Teija Savusalo.

Yritys antaa vastuuta ja vapauksia

Työelämäyhteistyö vaatii oppilaitokselta ja työelämän edustajalta panostusta. Lapin Messujen Erkki Kuoksa muistuttaa, että tuloksia saadaan molemminpuolisella aktiivisuudella.

”Ykkösenä oppilaitosyhteistöissä on aina se, että oppilaat oppivat. Yrityksen puolelta pitää olla valmis tekemään töitä, briiffata ja opastaa etukäteen. Pitää antaa sopivia haasteita ja työtehtäviä sekä kannustaa ja antaa vapauksia”, kuvaa Kuoksa työelämän edustajan vastuita.

”Jos oppilaitos on ollut jossakin, missä homma ei ole toiminut, eivät he lähde uudestaan siihen samaan juttuun”, Kuoksa tähdentää.

Teija Savusalon mielestä työelämäyhteistyö Oulussa on laajaa ja hyvää. Oppilaitoksen vastuu informaation kulusta on suuri, ja työpaikkaohjaajien vaihtuessa yhteydenpito on tärkeää: työelämään lähtee kuitenkin aina opiskelija ilman opettajaa. Koulutuspäällikkö Jaana Hillin mukaan työelämäyhteistyön tulisi olla jatkumo, joka perustuu laatuun ja luottamukseen.

”Ja siihen, että jos joku menee mönkään, koulu on aina siellä takana. Opiskelijaa ei jätetä yksin, mutta ei myöskään työpaikkaa”, Hilli summaa.

Luottamuksen merkitystä työelämäyhteistyössä tähdentää myös lehtori Jenni Pyhäjärvi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

”Hyvässä projektissa taustalla ja mahdollistajana on luottamus: toimeksiantajan kanssa yhteistyö on parhaimmillaan sujuvaa, ja he antavat vastuuta oppijoille.”

Pyhäjärvi ohjaa messuilla restonomiopiskelijoiden ryhmää, joka toimii OSAOn matkailualan opiskelijoiden mentoreina ja saa samalla esimieskokemusta. Pyhäjärven mukaan eri koulutusasteiden välinen yhteistyö monipuolistaa oppimiskokemusta, kun mukana on erilaisia oppijoita.

Oikeita töitä oikeiden asiakkaiden kanssa

OSAOn matkailualan opiskelijat toteuttavat erilaisia projekteja oppilaitoksella ja sen ulkopuolella. Heti opintojen alussa on tärkeää päästä näkemään, millaisia työtehtäviä ala voi pitää sisällään.

”Parasta on käytäntö: on oikeita asiakkaita, joiden kanssa tehdä työtä. Saa oppia kantapään kautta, ei kirjasta lukemalla tai niin, että siinä on vain se luokkakaveri”, Julia Lehtikangas kuvailee työelämäprojekteja opiskelijan näkökulmasta.

”Paljon konkreettisempaa tämä on kuin koulun penkillä istuminen”, täydentää Saana Maaninka.

OSAOssa matkailupalvelujen tuottajaksi opiskeleva Maaninka tahtoisi tulevaisuudessa työskennellä Lapissa, esimerkiksi safariyrityksessä. Lehtikankaan haave on päästä lentoemännäksi.

Erkki Kuoksa vakuuttelee alan työllisyysnäkymien olevan valoisat.

”Olen opiskelijoille sanonut, että kun hoidatte tämän hyvin, saatte varmasti töitä Lapista, Oulusta ja joka puolelta. Matkailualan koulutus on perusjuttujen puolesta ihan loistava homma!”