Hanke kehitti osuuskuntamallin opiskelijoille

Keväällä 2021 päätökseen tulleen Lakeuden portaat -hankkeen tavoitteena on ollut opiskelijoiden työllistymisen edistäminen työsuhteeseen tai yrittäjäksi. Hankkeen kehittämä pedagoginen työosuuskunta -malli toimii koulutuksen ja työllistymisen mahdollistajana.

Vuosina 2018–2021 toteutetun Lakeuden portaat -hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Ammattiopisto Luovin, Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön ja ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien opiskelijat ja henkilökunta.

Muita hankkeen kohderyhmiä olivat Oulun seudun työnantajat, kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden ohjaushenkilöstö sekä alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät työnhakijat.

Nuorten työelämään siirtymistä sujuvoittamassa

Lakeuden portaat -hankkeessa on vastattu nuorten työelämään siirtymisen haasteisiin. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja ja elinikäisen oppimisen työkaluja, kun digitalisaatio ja robotiikka muokkaavat työtehtäviä. Tähän muutokseen on reagoitava.

Kolmivuotisen hankkeen aikana maailma on muuttunut merkittävästi. Hankkeen alussa asetetut tavoitteet ovat osuneet oivallisesti muutosten haasteisiin. Korona-pandemiaa ei kukaan osannut ennustaa, mutta se on vienyt meitä kohti uutta aikaa entistä nopeammin.

Työelämä on merkittävien muutosten äärellä: ennustetaan, että vuonna 2030 puolet työpaikoista on perinteisiä palkkatöitä ja puolet työllisistä työllistää itse itsensä. Näihin muutoksiin oppilaitosten tulee vastata ketterästi.

Pedagoginen osuuskunta mahdollistaa työllistymisen

Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt. Lakeuden portaat -hankkeen tavoitteina on ollut kehittää koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjiksi. Tätä varten hanke on luonut pedagogisen osuuskunnan mallin.

Pedagoginen osuuskunta toimii koulutuksen ja työllistymisen toteutusalustana. Osuuskunnan toiminnan tavoitteena on tuoda sen jäsenille ja opiskelijoille aitoja työelämäkokemuksia osaksi opintoja. Jokainen osuuskunnassa työskentelevä opiskelija hankkii osaamista asiakashankinnasta, asiakaskohtaamisista ja oikeiden asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Osuuskunnassa työskenteleminen kehittää opiskelijoiden yrittäjämaista asennetta ja vahvistaa työelämätaitoja. Koska osuuskunta on toimiva yritys, opiskelijat eivät tee palkatonta työtä.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi olla mukana osuuskunnassa enintään kahden vuoden ajan.

Tavoite on, että tulevaisuudessa osuuskuntamalli vakiinnuttaa toimintaansa oppilaitosten tarjoamana oppimisympäristönä. Työelämälähtöisen ja yrittäjämäisen toimintakulttuurin sitominen osaksi oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta on tärkeä tulevaisuuden tavoite.

Lakeuden portaat -hanke on kouluttanut oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstöä tiimivalmennuskoulutuksissa.

”Osuuskunnassa toimiminen antaa opiskelijoille kokemuksen jaetusta vastuusta ja yhdessä toimimisesta. Opiskelijat joutuvat kohtaamaan asiakkaita, ilman että opettaja tai ohjaaja on aina etulinjassa. Tämä kehittää erityisesti opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja”, kertoo hankkeessa mukana ollut opettaja osuuskuntatoiminnan hyödyistä.

Lakeuden portaat -hanke toteutettiin 1.8.20218-30.4.2021 välisenä aikana. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Koulutuskuntayhtymä OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina olivat Ammattiopisto Luovi, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.