Lisää opettajia ja ohjaajia

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan hyvinvoivassa Suomessa tasa-arvoinen ja laadukas opetus on investointi tulevaisuuteen ja siihen panostetaan voimakkaasti. Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen annettiin 20 miljoonan euron lisämääräraha. OSAOn osuus rahoituksesta on 840 000 euroa, jolla rekrytoimme noin kaksikymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa tänä keväänä.

Ministeriön mukaan opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja tulee kohdentaa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.

OSAOssa tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Myös jatkuvan haun kasvanut suosio ja aidosti yksilölliset polut edellyttävät lisää opetus- ja ohjaushenkilöstöä.

Meille myönnetyllä lisämäärärahalla parannamme opinto-ohjausta, yksilöllisten polkujen toteutumista ja (erityistä) tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia. Saatu lisäresurssi mahdollistaa opetusryhmäkokojen pienentämisen, työturvallisuuden parantamisen ja opiskeluhyvinvointiin satsaamisen.

Ministeriön tavoitteena on parantaa oppimisen laatua. Myönnetty määräraha on hyvä alku, mutta koulutuksenjärjestäjänä näkisimme tarpeelliseksi korottaa yksikköhintoja ja lisätä rahoitusta myös kalustovaltaiseen koulutukseen. Tämä toisi pitkäjänteisempää parannusta oppisen laatuun ja toimintaedellytysten varmistamiseen.

Opetusministeriö on varannut tälle vuodelle vielä 80 miljoonaa euroa lisää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen.

Katso OSAOn avoimet työpaikat >>