Lyhytperehdytys antaa avaimet opiskelijan ohjaamiseen

Oulun TOPPI-verkostoon kuuluvassa OSAOssa käynnistettiin syksyllä 2021 työpaikkaohjaajien lyhytperehdytykset. Lyhytperehdytysten tarkoituksena on antaa ytimekkäästi perustietoa asioista, joita liittyy ammatillisia opintoja suorittavan opiskelijan työpaikalla oppimiseen.

Kahden tunnin mittaisia maksuttomia lyhytperehdytyksiä on toteutettu Teams-etäyhteydellä. Osallistumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. Tämä formaatti sopii niille, joilla voi olla haasteita osallistua pidempikestoisiin työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Lisäksi lyhytperehytys palvelee niitä työpaikkoja ja työntekijöitä, jotka haluavat napakasti perusperiaatteet ammatilliseen koulutukseen liittyvästä työpaikalla oppimisesta.

Lyhytperehdytykset soveltuvat myös pienille yrityksille, joissa ei usein ole mahdollisuutta sitoutua pitkiin koulutuspäiviin. Lyhytperehdytykset voivat myös tuoda näkökulmia siihen, miten oppilaitosyhteistyön kautta voidaan kehittää yritystoimintaa.

”Live-perehdytyksissä” on haluttu mahdollistaa myös suora kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteys koulutuksenjärjestäjään. Tällä halutaan viestiä, että opiskelijan työpaikalla oppimisen tukeminen ja ohjaus on oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyötä. Ydintoimijoina ovat työpaikkaohjaajat, työyhteisö ja ohjaava opettaja.

Hyvä perehdytys on pitovoimatekijä

Ohjaukseen ja palautteen antamiseen liittyvät aiheet antavat työpaikoille eväitä ja vinkkejä, joita voi hyödyntää esimeriksi uuden työntekijän perehdyttämisessä tai ohjaamisessa toisiin tehtäviin. Nämä vinkit ovat useille yrityksille tärkeitä, mikäli yritystoimintaa on tarpeen kehittää muuttuneessa toimintaympäristössä tai ala kärsii rekrytointivaikeuksista.

Kun perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja aktiiviseen palautteen antamiseen panostetaan, lisää se myös työmotivaatiota, työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Osaamisen kehittäminen lisää työn voimavaroja ja hyvä perehdytys ja ohjaus niin opiskelijoille kuin uusille työntekijöille on yksi tärkeä tekijä yrityksen veto- ja pitovoiman kannalta.

Hyvää palautetta lyhytperehdytyksistä

”Sopivan pituinen ja käytiin pääperiaatteet läpi.”

”Helppous osallistua. Työpaikkaohjaus ja oppisopimus jutut ovat lopulta aika helppoja asioita. Kun näiden kanssa on harvemmin tekemisissä, niin homma voi tuntua hankalalta aloittaa. Perehdytys antoi ymmärrystä, miten näissä tilanteissa toimitaan ja turhia ennakkoluuloja poistui.”

”Oli hyvä, että muistutettiin siitä, että kohdataan opiskelijat ihmisinä ja koitetaan yksilöllisesti ohjata opiskelija harjoittelun läpi, rakentavasti kohti työelämää.”

Minna-Liisa Myllylä työskentelee Koulutuskuntayhtymä OSAOssa suunnittelijana ja työpaikkaohjaajakoulutusten koordinaattorina.

Eveliina Korkiakangas työskentelee Työterveyslaitoksella projektipäällikkönä Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hankkeessa.

Lue lisää lyhytperehdytyksestä