Merkityksellinen työ houkutteli Tuomas Möttösen OSAOon

 

Uusi hallintojohtaja Tuomas Möttönen innostuu uuden kehittämisestä ja OSAOn tehtävän merkityksellisyydestä yhteiskunnalle. Hänen mukaansa hallintojohtajan työ on kaikkea muuta kuin rutikuivaa paperinpyörittämistä.

Tuomas Möttösen työt hallintojohtajana ovat alkaneet hyvissä tunnelmissa. Lapin yliopistosta valmistunut ja Kajaanin käräjäoikeudessa auskultoinut varatuomari Möttönen siirtyi OSAOn hallintojohtajaksi Oulun kaupungin palveluksesta, jossa hän työskenteli kymmenen vuotta hallintolakimiehenä. Uuteen pestiin perehtyminen on jo hyvässä vauhdissa.

”Vastaanotto ei olisi voinut olla parempi. Olen kokenut olevani odotettu ja tervetullut taloon”, Möttönen sanoo.

Möttönen kertoo aloittaneensa hallintojohtajan virassa avoimin mielin. Hän kertoo olevansa innoissaan uuden kehittämisestä ja uusiin kollegoihin tutustumisesta. Möttönen kiittää erityisesti edeltäjäänsä Seija Tiitto-Komminahoa hyvästä ja perusteellisesta perehdytyksestä.

”En ole tullut yhteenkään näin hyvin valmisteltuun työpaikkaan. Seija on tehnyt työhön perehtymisen todella helpoksi”, Möttönen kehuu.

Uusia haasteita OSAOssa

OSAO on Möttöselle tuttu organisaatio Oulun kaupungilla työskentelyn kautta. OSAOn hallintojohtajan virkaa hän päätti hakea, koska kaipasi uudenlaisia haasteita.

”Mietin, missä voisin hyödyntää juristin osaamistani ja saada uudenlaista sisältöä työhöni. OSAOn hallintojohtajan tehtävänkuva istui todella hyvin siihen, mitä olin etsinyt. OSAOssa pääsen syventymään perusteellisemmin yhteen toimialaan, sillä työkenttä on rajatumpi kuin esimerkiksi kuntapuolella”, Möttönen sanoo.

OSAOssa Möttöstä kiehtoo organisaation merkityksellisyys.

”OSAOn merkitys yhteiskunnalle on suuri. Oulusta puhutaan usein korkean teknologian kaupunkina, mutta teknologia tarvitsee tuekseen myös infrastruktuurin tekijöitä. Jonkun täytyy rakentaa tiet, tehtaat ja talot”, Möttönen pohtii.

Hallinto on asiakaspalvelua

OSAOssa Möttönen johtaa kuntayhtymän yleishallintoa, valmistelee ja toimeenpanee yhtymähallituksen päätöksiä, vastaa organisaation ohjeiden ja sääntöjen ajanmukaisuudesta ja toimii lainopillisena neuvonantajana OSAOssa. Hän myös edustaa tarvittaessa OSAOta oikeudenkäynneissä.

”Ensimmäisenä työpäivänä sain pöydälleni heti muutaman sopimuksen tarkistettavaksi. Pääsin myös valmistelemaan seuraavaa yhtymäkokousta”, Möttönen kuvailee.

Möttönen naurahtaa, että hallintojohtajan työ on todellisuudessa kaukana rutikuivasta paperinpyörittämisestä.

”Hallintojohtajan työkenttä on todella monipuolinen ja päivät vaihtelevia”, Möttönen kertoo.

Möttönen sanoo, että on aina työpaikasta riippumatta ajatellut olevansa asiakaspalvelutyössä.

”Hyvää hallintoa voi mielestäni verrata hyvään asiakaspalveluun. Tehtäväni on auttaa ihmisiä onnistumaan ja edistää heidän työskentelyään. OSAOssa tehtäväni on mahdollistaa perustehtävämme, eli jatkuva oppiminen ja työelämäosaaminen”, Möttönen sanoo.

Vapaa-ajalla Möttönen rentoutuu Kainuussa mökkeillen ja luonnossa liikkuen.

”Siellä ne akut ladataan.”