Metsien miehestä kehittyi yksikönjohtaja

Pohjoissuomalaisen ammatillisen koulutuksen tunnustettu osaaja Alpo Kaisto jää juhannuksena eläkkeelle 41 vuoden yhtäjaksoisen työrupeaman jälkeen. Viimeisinä työpäivinään Haukiputaan yksikönjohtajana Alpon mielessä pyörivät kiitokset työkavereille niin yksikössä kuin koko OSAOssa.

”Todella monien kanssa olen tehnyt vuosien varrella yhteistyötä eri rooleissa ja saanut heiltä osaamista ja myös palautetta työni tueksi. Esimiehet ovat luottaneet ja antaneet tehdä. Se on ollut tärkeää, sillä ilman luottamusta ei ole oikein mitään”, kiittää Alpo Kaisto.

Hyväntuulisena juttelevasta koulutusosaajasta huomaa kysymättäkin, että mitään ei ole jäänyt pitkältä työuralta hampaankoloon. Neljässä vuosikymmenessä hän on ehtinyt tuoda kaiken osaamisensa ammatillisen koulutuksen kentälle, ja nyt on ansaittujen eläkepäivien vuoro.

”Haluan yhä toimia aktiivisesti yhteiskunnassa: en kuitenkaan politiikassa vaan harrastustoiminnan kautta. Tärkeä asia minulle on ilmastotyö”, suunnittelee Alpo tulevaa.

Luonnonläheisissä maisemissa Iissä asuva Alpo Kaisto ei halua erityisemmin neuvoa seuraajiaan. Hän sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että vastuun saavat uudet tekijät, joilla on tuoreita ajatuksia.

”Parasta OSAOssa on osaava työvoima, siitä kaikki lähtee. Olemme onnistuneet kehittämään toimintaa niin, että opiskelijat ovat tyytyväisiä ja tulokset hyviä. OSAOn työntekijöiden aito halu kehittää osaamistaan on kaiken A ja O. Toivottavasti uusi sukupolvi uskaltaa tehdä rohkeasti ja viedä asioita eteenpäin. Liikaa ei kannata miettiä sitä, miten asiat on ennen tehty.”

Viimeiset 18 vuotta OSAOn leivissä työskennelleelle Alpo Kaistolle on kertynyt kokemusta rehtorin tai yksikönjohtajan tehtävistä neljännesvuosisadan verran. OSAOon hän siirtyi ammatillisen koulutuksen kehittämispäälliköksi Koillis-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän johtajan tehtävästä. Aika pian toimenkuva muuttui silloisen Luonnonvara-alan oppilaitoksen rehtoriksi ja siitä Muhoksen ja Haukiputaan yksiköiden johtajaksi.

Koulutuksen kehittämisen ytimessä

Merkittävä osa Alpo Kaiston työtä on ollut toiminta OSAOn koulutuksen ennakointityöryhmän puheenjohtajana. Siinä roolissa häntä on motivoinut aito mielenkiinto tulevaisuudessa tarvittavaa ja työllistävää koulusta kohtaan. Aitiopaikka ennakointityöryhmässä ruokki intohimoa entisestään.

”17 vuoden aikana sitä löysi itsensä tuon tuostakin lukemasta artikkeleja, kuuntelemasta työelämätarinoita tai keskustelemassa yrittäjien kanssa siitä, miten he näkevät tulevaisuuden ja koulutuksen tarpeet. Opiskelija on koulussa aika lyhyen jakson, mutta sillä on suuri merkitys hänen elämäänsä. Jos koulutus on tarpeellista, eli sille löytyy jatkumo työelämästä, olemme onnistuneet.”

OSAOssa koulutusta suunnitellaan ja tarjontaa muokataan sekä nopeasti reagoiden että pitkäjänteisesti toimien.

”Työvoimakoulutuksen ja yritysten tarpeisiin vastataan ketterästi ja nopeasti. Perustutkintokoulutustarjonnan kehittäminen on pitkän aikavälin suunnittelua, jossa onnistutaan työelämän ja yhteiskunnan suuria trendejä tunnistamalla ja tarkkailemalla.”

Alpo Kaisto on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja ammatillinen opettaja, joka on lisäksi opiskellut ”sitä ja tätä” osaamistaan kehittäen mutta ei tutkintoa tavoitellen. Metsäalan työkokemusta ehti kertyä runsaasti, ja yrittäjäkokemustakin 15 vuoden ajalta. Takavuosina pesti ulkoministeriön palveluksessa vei Alpon Tansanian metsäteollisuuden keskusliittoon puunkorjuun teknologian ja menetelmien asiantuntijaksi.

”Edistimme puunkorjuutekniikkaa ja -menetelmiä, puunhankintaa metsästä käyttöpaikalle saakka. Se oli kehittämis- ja koulutustyötä, jota tehtiin yhteistyössä FAO:n eli YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön kanssa. Hyviä tuloksia levitettiin käyttöön muuallekin maailmaan.”

Yrittäjien kouluttaminen kaikkein palkitsevinta

Alpo Kaiston henkireikä ja tärkein harrastus on aina ollut luonto: metsästys, luonnossa liikkuminen, marjojen ja sienten poimiminen, luonnon ilmiöiden seuranta. Musiikinkuuntelijana kaikkiruokaisen Alpon on voinut löytää yhtä lailla rockkonsertista ja Savonlinnan oopperajuhlilta.

”Liikun myös vesillä aktiivisesti, ja olen mukana meripelastustoiminnassa. Omasta kotirannasta on suora yhteys merelle.”

Nyt päättyvän työuran kohokohtia ja suurimpia saavutuksia miettiessään Alpo Kaisto palaa taaksepäin opettajavuosiin, jolloin hän teki paljon yrittäjäkoulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa – Kittilä–Sodankylä-tasolta aina Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Alpo oli myös mukana kehittämässä ensimmäisiä suomalaisia ammattitutkintoja yrittäjille.

”Omat kokemukset auttoivat ymmärtämään yritysten toiminnallisia ja taloudellisia pullonkauloja. Oli todella palkitsevaa, kun pystyi viemään sitä osaamista yrittäjille ja saamaan heiltä positiivista palautetta.”

”Toinen näkökulma on, että olen saanut johtaa oppilaitoksia ja olla mukana vaikuttamassa koulutuksen kehityksen suuntaan. Olen päässyt mukaan luomaan tutkintojärjestelmiä ja tekemään projektitöitä, mikä on ollut hienoa sekin”, päättää Alpo Kaisto.

Kuka?

Alpo Kaisto

  • Syntynyt Iissä 1956
  • Asuu Ijoen jokihaaran rannassa vanhan kotitilansa maisemissa
  • Perheessä vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta
  • Metsätalousinsinööri ja ammatillinen opettaja
  • Harrastaa luontoa, historian lukemista, ajokoiratoimintaa ja meripelastustoimintaa
  • Työskennellyt OSAOssa koulutuksen kehittämispäällikkönä sekä yksikönjohtajana Muhoksella ja Haukiputaalla