Opettajat vuosityöaikaan

Osekkin henkilöstöjohtaja Jyrki Ojala.

Osekkin henkilöstöjohtaja Jyrki Ojala.

Opettajat siirtyvät vuosityöaikaan aiemmasta opetustuntien määrään sidotusta työajasta.

Ammatillisen koulutuksen reformin lainsäädäntö tuli 1.1.2018. Uudistuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Tavoitteena on vastata paremmin opiskelijan ja työelämän tarpeisiin. Yhteistyötä työelämän kanssa tehdään sekä tutkintoperusteissa että työpaikoilla.

Opettaja on tärkeässä roolissa tukemassa opiskelijaa osaamisen kehittämisessä sekä luokassa että työpaikalla. Opiskelijan aiempi osaaminen huomioidaan yksilöllisesti. Osaaminen osoittaminen on tärkeämpää kuin opiskelun kesto.

Toinen tärkeä uudistus on jatkuva haku. Ovi osaamiseen on auki lähes aina.

Opettajat siirtyvät vuosityöaikaan aiemmasta opetustuntien määrään sidotusta työajasta. Vuosityöaika on 1500 tuntia vuodessa. Kyse ei ole mistään teknisestä sanamuutoksesta, vaan reformista – parhaimmillaan. Vuosityöaikaan siirtymällä opettajan työ on yhtä arvostettua palkallisestikin: luokkaopetus, työelämäyhteistyö, opiskelijatapaamiset tai muut työnantajan määräämät tehtävät. Koulutuksen järjestäjä voi myös järjestää tehtäviä siten, että opettajien paras osaaminen saadaan käyttöön.

Opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet opiskella myös kesäkuukausina. Kolme hyvää syytä olla ammatillinen opettaja ei siis tältä osin pidä paikkansa.
Opettaja voi kohdentaa paremmin työaikaansa esimerkiksi opiskelijoiden tukemiseen. Mikään ei ole kalliimpaa kuin opiskelun keskeyttäminen.

Työmarkkinoilla isojen muutosten tekeminen on hidasta. Ei vuosityöaika ole valmis, mutta nyt olemme siirtyneet tälle vuosituhannelle ja pystymme vastaamaan haasteeseen.

Osekk siirtyy vuosityöaikaan 1.8.2019.