Osaaminen näkyviin

Milloin viimeksi olet pohtinut mitä kaikkea osaat? Myös sitä osaamista ja niitä taitoja, mistä sinulla ei ole todistuksia ja mitä olet hankkinut harrastuksissa, kotona tai muita auttaessasi. Osaamista kertyy monissa ympäristöissä ja kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta, mikä on SITRAn Osaaminen näkyviin -kampanjan yksi tärkeimmistä viesteistä.

Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on ammatillisen koulutuksen arkea. Opiskelijalla itsellään on tässä tärkeä rooli, mutta osaamisen sanoittaminen ei ole aina helppoa. Osaaminen näkyviin -kampanjan avulla halutaan herättää keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto.

Työelämässä ja opinnoissa osaamistamme verrataan kriteereihin, mikä usein kaventaa käsitystämme omasta osaamisestamme. Osaamisen tunnistamisen pitäisi aina johtaa vahvempaan osaamisidentiteettiin, ei osaamattomuuden tunteeseen. OSAOssa osaamisen tunnistaminen on osa opiskelijan uraohjauksellista henkilökohtaistamista ja osaamista tunnistetaan mm. VOIMAKEHÄ®-ohjauskonseptin avulla. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan vahvuutensa, taitonsa ja osaamisensa.

Hurjaa vauhtia muuttuvassa maailmassa meidän on yhä paremmin osattava tunnistaa osaamisemme ja osaamisen kehittämistarpeet. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä, toteaa SITRA. Onneksi sekin on taito, jota jokainen meistä voi kehittää!

Osaamisen tunnistamisen viikot 30.8.-10.9.2021 #OsaaminenNäkyviin

Tiina Kuokka työskentelee kehityspäällikkönä OSAOssa. Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 18.8.2021