Osallistu ja voi hyvin!

Yhteisöllisyyttä tarvitsemme tänä syksynä enemmän kuin ennen.  Haluamme kuulua omaan luokkaan, opiskelija- tai työyhteisöön. Korona-aika on näyttänyt meille, miten paljon kaipaamme yhdessä tekemistä ja olemista, kun jouduimme siitä luopumaan.  

Kouluterveyskyselystä selviää, että etäkoulu on tuonut ahdistusta ja yksinäisyyttä sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Kaikille ihmissuhteiden ylläpito on vaikea, nuoret kaipaavat luokkakavereita ja opettajia.  

OSAO on mukana valtakunnallisessa, Opetushallituksen rahoittamassa, Osallistu ja voi hyvin -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista omassa opiskeluympäristössä. Jokainen opiskelija voi halutessaan osallistua paremman oppilaitoksen tekemiseen. Yhdessä tekemällä voimme kehittää yksiköitä vielä paremmiksi joko itsellesi tai sitten tuleville opiskelijoille.  

Listaa asioita, joihin haluat parannusta tai mitkä jo toimivat hyvin, ja vie ne eteenpäin! Voit vaikuttaa oman luokan tutor- ja opiskelijakuntaopiskelijoiden välityksellä tai alkaa itse tutoriksi tai opiskelijakuntajäseneksi. Osassa yksiköissä on myös opiskelijafoorumeita, joiden kautta asiat etenevät.  

Vaikka kaikki opiskelijat kuuluvat OSAOlla automaattisesti opiskelijakuntaan, kaikissa yksiköissä ei vielä löydy tähän liittyvää toimintaa, mutta tavoitteena se on! Toimintaa esitellään kaikissa yksiköissä erikseen ja toivotaan halukkaita opiskelijoita mukaan. Mitään ei tarvitse ennakkoon osata, tulevat tutorit ja opiskelijakuntajäsenet koulutetaan. Tärkeintä on halu osallistua yhteiseen tekemiseen.   

Vaihdoin oman opettajantyöni hanketyöksi viime keväänä. Yhteisöllisyys, opiskelijakuntatyö ja tutorointi kuuluivat olennaisena osana OVH-hankkeeseen.  Juuri nyt, en keksi mitään sen tärkeämpää asiaa.  

 

Kirjoittaja Minna Kaveri työskentelee asiantuntijana Osallistu ja voi hyvin! eli OVH-hankkeessa.

Tutustu OVH-hankkeeseen