OSAO hyvinvointiteknologian aallonharjalla

Hyvinvointiteknologia on nopeasti kehittyvä tulevaisuuden ala, jolla on hyvät työllisyys- ja jatko-opiskelunäkymät. Koulutuskuntayhtymä OSAOsta valmistuvista hyvinvointiteknologia-asentajista on työmarkkinoilla kysyntää, kun tekniikan hyödyntäminen ihmisten hoidossa lisääntyy sosiaali- ja terveysalalla. 

 

OSAOn tieto- ja viestintätekniikan opettaja Ulla Salmi kertoo, että hyvinvointiteknologian ratkaisuilla helpotetaan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa sekä kevennetään alalla työskentelevien työtaakkaa. 

 

”Teknologialla ei voi koskaan korvata inhimillistä kohtaamista. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat kuitenkin vaikkapa sairaanhoitajan työtehtävien keventämistä rutiininomaisissa töissä, jotka toistavat itseään,” Salmi sanoo. 

 

OSAOssa hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelijalla on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Perusopintojen jälkeen opiskelija syventyy esimerkiksi robotiikkaan, ihmisen mittaamisen teknologiaan tai tietoliikenneverkkoihin. Hyvinvointiteknologia-asentaja työskentelee esimerkiksi koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä ja alan yrityksissä. 

 

”Meiltä valmistuvilla hyvinvointiteknologia-asentajilla on vahva tekninen osaaminen sekä hyvät ihmissuhdetaidot sosiaali- ja terveysalalla työskentelyä varten”, Salmi kertoo. 

 

Työelämälähtöisyys opintojen ytimessä 

 

OSAOssa hyvinvointiteknologiaa opiskellaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Alussa opinnoissa keskitytään teoriaan, mutta pääasiassa opiskelijat tekevät käytännön töitä erilaisten laitteiden kanssa. Opetuksessa panostetaan siihen, että laitteet vastaavat nykyajan vaatimuksia. 

 

”Olemme parhaillaan hankkimassa uutta laitteistoa opetustarpeisiin”, Salmi kehuu. 

Hyvinvointiteknologia-asentajien työllisyys- ja jatko-opintomahdollisuudet ovat tulevaisuudessakin hyvät.   

 

”Oulun seudulla on iso keskittymä hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä. Taitaville osaajille on kysyntää työmarkkinoilla.” 

 

OSAOsta avaimet työelämään ja jatko-opintoihin 

 

OSAOn erilaiset osaamispolut mahdollistavat lähes sata erilaista vaihtoehtoa peruskoulunsa päättäville nuorille. Yksi varteenotettava vaihtoehto on suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon rinnalla.  

 

Ammatillinen perustutkinto antaa nuorelle avaimet sekä työelämään että jatko-opintoihin. Oamk Highway -väyläopinnot takaavat opiskelijalle varman opiskelupaikan Oulun ammattikorkeakoulusta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan ammattikorkeakoulun määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen.

 

Huippu-urheilijaksi tähtäävälle OSAO tarjoaa joustavat puitteet urheilun ja opiskelun yhdistämiseen yhdessä Ouluseutu Urheiluakatemian kanssa. Suomen Olympiakomitea valitsi OSAOn vuoden 2021 urheiluoppilaitokseksi. Palkinto myönnetään menestyksekkäästä ja pitkäjänteisestä työstä nuorten huippu-urheilijoiden opiskelun ja valmentautumisen tukemisessa. 

 

OSAOssa on kevään yhteishaussa tarjolla 1971 opiskelupaikkaa. OSAOlla on yksiköt Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 22.2.–22.3.2022 osoitteessa opintopolku.fi.