OSAO ja Destia solmivat kumppanuussopimuksen

OSAO ja Destia ovat solmineet kumppanuussopimuksen ja aloittaneet yhteistyön tulevaisuuden osaajien rekrytoinnin sekä jatkuvan oppimisen lisäämiseksi.

Kumppanuussopimuksessa OSAO ja Destia sopivat keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.  

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, joka toimii osana kansainvälistä Colas-konsernia. Destialla työskentelee vuosittain noin 1 700 osaajaa muun muassa infrasuunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon sekä energia- ja sähköalan tehtävissä. Lisäksi yritys työllistää esimerkiksi talous-, viestintä-, IT-, laki- ja HR-ammattilaisia. 

Destia osallistui OSAOn omille Go, Do- työelämämessuille Haukiputaan yksikössä 16.1. ja Kaukovainion tekniikan yksikössä 17.1. Haku Destian kesätyörekrytointiin on auki 31.1. saakka, ja Go, Do! – tapahtumissa opiskelijoilla oli mahdollisuus kysellä lisätietoja Destian työntekijöiltä kesätyöpaikoista ja Destialla työskentelystä. 

Suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä

OSAOn ja Destian kumppanuussopimuksen tavoitteena on kasvattaa molempien organisaatioiden näkyvyyttä, lisätä koulutusalojen vetovoimaa, hankkia Destialle ammattitaitoisia osaajia töihin sekä tarjota Destian henkilöstölle jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Destian tavoitteena on päästä näkyväksi OSAOlaisen opiskelijan oppilaitosarkeen esimerkiksi tapahtumien ja opintojaksovierailujen kautta. 

“Yhteistyömme Destian kanssa on vastavuoroista. OSAOn opiskelijat voivat oppia ammattia Destialla koulutus- tai oppisopimuksella, ja OSAO voi puolestaan kehittää Destian henkilöstön osaamista. Asiantuntijuutta voidaan hyödyntää puolin ja toisin”, sanoo koulutuspäällikkö Leena-Kaisa Isotalo OSAOsta. 

Infra-alalla eläköityvien ammattilaisten osuus suhteessa valmistuvien määrään on huomattavan suuri seuraavina vuosina, sanoo Destian HRD-asiantuntija Lotta Lukka. 

“Haluamme ehdottomasti paitsi olla opiskelijoiden arjessa mukana jo ensimmäisestä vuodesta lähtien, myös edistää yhdessä oppilaitosten kanssa infra-alan houkuttelevuutta, kun alavalintoja tehdään.”