OSAO kehittää digikyvykästä kampusta palvelumuotoilun avulla

OSAOn digikyvykkään kampuksen kehittäminen saa vauhtia kevättalvella starttaavasta palvelumuotoiluprosessista. Palvelumuotoilu kohdistuu osaamisen keskittymän, hybridiopetustilojen ja -ratkaisujen sekä digipedagogiikan palvelukokonaisuuden kehittämiseen OSAOssa.

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen ja ratkaisujen ihmislähtöistä kehittämistä yhdessä käyttäjien kanssa. Palvelumuotoilun lähtökohtana on käyttäjien ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja palveluiden kehittäminen niistä käsin.

”On tärkeää saada OSAOlaisia laajasti mukaan, jotta kehittäminen toteutuu aitojen tarpeiden pohjalta ja yhteistyössä palveluiden todellisen kohderyhmän kanssa”, toteaa Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuuden asiantuntija Suvi Kauppi.

Hybridiratkaisuja ja osaamisen keskittymää kehitetään työpajoissa

Osaamisen keskittymän ja hybridiopetusratkaisujen osalta palvelumuotoiluprosessi toteutetaan kevään 2024 aikana.

Osaamisen keskittymällä pyritään kokoamaan olemassa olevaa digitaalista laitteistoa ja osaamista yhteen ja tekemään niitä näkyväksi kaikille. Tavoitteena on kasvattaa tehtyjen hankintojen käyttöastetta ja jakaa olemassa olevaa osaamista organisaation sisällä sekä yhteistyökumppaneille ja muille yrityksille. Lisäksi eri koulutusaloilla ja yksiköissä on jo kehitelty hybridiratkaisuja opetukseen ja osaamisen näyttöihin, mutta yhteiset pelisäännöt ja käytänteet puuttuvat.

OSAOlaiset pääsevät kehittämiseen mukaan kevään aikana järjestettävissä työpajoissa. Työpajoissa keskustellaan tarpeista ja luodaan yhteistä visiota ja suunnitelmaa ratkaisuista erilaisten innostavien menetelmien avulla. Palvelumuotoilun tuloksena syntyy esitys toimintasuunnitelmasta ja kiteytys siitä, mitä osaamisen keskittymä ja hybridiratkaisut OSAOssa tarkoittavat.

Pilotteja digipedagogisen osaamisen ja tuen kehittämiseksi

Digipedagogiikan palvelukokonaisuuden kehittäminen on pidempi prosessi, joka käynnistyy tänä keväänä ja jatkuu vuoteen 2025 asti. Kehittämisen lähtökohtana on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen työelämän muuttuessa ja digitalisoituessa. Kehittämistyötä tehdään monialaisesti ja mukana on muun muassa OSAOn digipedagogiikan tiimi, henkilöstöpalvelut ja IT-palvelut.

“Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa palvelukokonaisuus, joka vastaa parhaimmalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden pedagogiikan haasteisiin”, kertoo kehityspäällikkö Tiina Kuokka.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa pilotoidaan erilaisia toimintamalleja liittyen esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen ja vertaisoppimiseen.

”Tarkoituksena ei ole missään nimessä lisätä opettajien työkuormaa. Pyrimme palvelumuotoiluprosessin avulla löytämään opetus- ja ohjaustyön arkea helpottavia ja kuormitusta vähentäviä ratkaisuja”, sanoo Suvi Kauppi.

Palvelumuotoiluprosessin tuloksena OSAOn ohjaus- ja opetushenkilöstön käytössä on jatkossa selkeät ja tarpeiden mukaiset palvelut ja toiminnot digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämiseen.

Kehittämiskumppanina Arctic Factory

Digikyvykäs Kampus -palvelumuotoiluprosessin kehittämiskumppanina toimii rovaniemeläinen palvelumuotoilutoimisto Arctic Factory, jolla on kokemusta palveluiden kehittämisestä toisella asteella. Projektipäällikkö Samuel Ahola odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä OSAOn kanssa.

”Tehtävämme voisi kiteyttää projektin vetureiden tukemiseksi. Varmistamme, että projektijuna puksuttaa vakaasti ja aikataulussa kohti määränpäätään, eli erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien tarpeet huomioivaa ja kokonaisvaltaisesti palvelevaa digikyvykästä osaamiskeskusta.”

Lisätietoja

Suvi Kauppi, 040 188 3499, suvi.kauppi@osao.fi

OSAOn Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuus sisältää Digikampus osana ammatillista koulutusta (EAKR)- ja Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen (ESR+) -hankeparin. Kokonaisuuden tavoitteena on luoda OSAOlle toimiva digikampus ja toimintamalli, jossa opetus- ja ohjaustyön arjessa on saatavilla tukea ja resursseja digitaalisten oppimisratkaisujen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hankekokonaisuudessa työskentelee yhteensä 30 asiantuntijaa OSAOn eri yksiköistä.

EU-lippulogo, jossa sinisen suorakulmion päällä ympyrässä 12 keltaista tähteä ja vieressä teksti Euroopan unionin osarahoittama. Vihreä-puna-sininen kaareva logo, jonka vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Logo, jossa teksti Pohjois-Pohjanmaa, Council of Oulu Region