OSAO mukana ohjaan.fi-verkostossa 

OSAO on liittynyt valtakunnalliseen ohjaan.fi-verkostoon, joka tarjoaa tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 14 ammatillista koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea.   

Ohjaan.fi -sivustolla on materiaalia ja tietoa työpaikoille, oppilaitoksille, opettajille ja työpaikkaohjaajina toimiville. Sivusto on avoin ja kaikkien käytettävissä.  

Ydintoimijaoppilaitokset järjestävät sivuston kautta kuukausittain työpaikkaohjaajakoulutusta verkossa valtakunnallisesti. Tämän lisäksi sivustolla päivystää keskiviikkoisin kello 9–12 OhjausHELP, valtakunnallinen opiskelijoiden työpaikkaohjaajille suunnattu palvelu.   

Ohjaan.fi-verkoston yhteistyöoppilaitokset kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin. Verkoston tapaamisissa aiheiden keskiössä on työelämässä oppimisen kehittäminen ja hyvän ja kattavan ohjaus- ja tukipalveluiden tarjoaminen työpaikoille, joilla on toisen asteen ammatillisia opintoja suorittavia henkilöitä.  

Verkoston toiminnassa on keskeistä pyrkiä ylläpitämään tiedon ajantasaisuutta ja yhteistä viestiä työpaikoille ja työpaikkaohjaajina toimiville. 

Tutustu ohjaan.fi-sivustoon

Lisätietoja

Minna-Liisa Myllylä
suunnittelija, työelämäyhteistyö, OSAO
Oulun TOPPI työpaikkaohjaajakoulutusten koordinaattori
040-1415135
minna-liisa.myllyla@osao.fi