OSAO myi Pirilän kiinteistöjä ja maita Kempeleen kunnalle

Koulutuskuntayhtymä OSAO on myynyt Kempeleen Pirilässä sijaitsevia kiinteistöjä ja maa-alueita Kempeleen kunnalle. Kauppakirja allekirjoitettiin 7.1.2020.

Kempeleen kunnan omistukseen siirtyivät Pirilässä sijaitsevat kiinteistöt lukuun ottamatta päärakennusta Pirilä-taloa, josta kunta on vuokrannut osan koulukäyttöön. Lisäksi Kempeleen kunnalle siirtyi kaupassa maa-alueita reilu 10 hehtaaria.

Koulutus ja asuntola jatkavat Pirilässä

Pirilään keskittynyt OSAOn puutarha-alan opetus jatkaa nykyisissä tiloissa. Myös opiskelija-asuntolatoiminta jatkuu Pirilässä. OSAOlla on Kempeleessä myös toinen, isompi toimipiste Pirilän läheisyydessä Niittyrannantiellä.

Alueelle tulossa asuntoja

OSAO ja kunta käynnistävät kaavoitusprosessin, jonka seurauksena Pirilän pohjoispuolella sijaitsevista maa- ja metsätalousalueista noin 5,85 hehtaarin alue kaavoitetaan OSAOlle opiskelijatyönä tehtävää asuntorakentamista varten.

Kempeleen kunta kaavailee Pirilään noin 500:n asukkaan asuinaluetta.

Kiinteistöjen tarve pienentynyt

Tehokas kiinteistöjen käyttö ja tulevien tarpeiden ennakointi edistävät Koulutuskuntayhtymä OSAOn tasapainoista taloutta. Opetuksen muuttumisen ja työelämäyhteistyön lisääntymisen myötä kiinteistöjen tarve on pienentynyt voimakkaasti.

Pirilän myyminen on jatkoa OSAOn kiinteistösuunnitelmalle, jossa tavoitteena on, että tulevaisuudessa tilaa olisi noin 10 neliömetriä opiskelijaa kohden. Kuuden vuoden aikana koulutuskuntayhtymä on luopunut Oulun Teuvo Pakkalan kadun, Albertinkujan ja Myllytullin kiinteistöistä sekä vähentänyt vuokratiloja. Pikisaaresta on asteittain siirretty koulutusta muihin yksiköihin ja loputkin OSAOn toiminnot muuttavat sieltä pois ensi kesänä. Sanginsuun Metsäkouluntien tilat ovat olleet pitkään tyhjinä ja niille etsitään ostajaa.

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAOlla on yli 3 000 työnantajakumppania ja 8 500 opiskelijaa. Mitattu opiskelijatyytyväisyys on 4,35/5. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto.

Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, 050 5383 929, jarmo.paloniemi@osao.fi