OSAOlle tehdään oma kestävyystiekartta

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta julkistettiin joulukuussa 2023 ja se on valmisteltu verkostoyhteistyössä 61 koulutuksenjärjestäjän kesken.

Kestävyystiekartan tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen kestävää kädenjälkeä. Se tapahtuu mahdollistavan johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen uudistamisen sekä kestävyysosaamisen ja kestävyysratkaisut mahdollistavien kumppanuuksien kautta.

Toimintakulttuuria uudistamalla pienennetään ekologista jalanjälkeä: tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on myös luontovaikutusten entistä parempi ymmärtäminen ja luonnonvarojen käytön hillintä.

Kaikki OSAOlaiset mukaan kestävyystoimenpiteiden toteuttamiseen

Laadimme OSAOssa oman Kestävän tulevaisuuden tiekartan alkukevään 2024 aikana valtakunnallisen tiekartan pohjalta. Siihen liittyvät toimet ovat jo alkaneet. Olemme koonneet koko OSAOn yhteisen kestävän tulevaisuuden työryhmän, jossa on edustus kaikista OSAOn opetusyksiköistä, opiskelijoista, hallinnosta ja kiinteistöpalveluista. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja osin myös toteuttaa kestävyystoimenpiteitä.

Lisäksi opetusyksiköihin on muodostettu omat kestävän kehityksen tiimit, joissa on edustus yksikön koulutusaloilta ja muista yksikön ympäristövaikutuksiltaan keskeisistä toiminnoista. Keke-tiimit edistävät kestävyystoimenpiteitä omissa yksiköissään ja vievät asioita käsittelyyn omien koulutusalojensa tiimeihin.

Tänä vuonna kaikilla OSAOn koulutusaloilla kirkastetaan näkyä siitä, mitä konkreettisesti haluamme kaikkien opiskelijoiden osaavan kestävästä toimintatavasta oman alansa ammatissa. Lisäksi tämän ja ensi vuoden aikana kukin ala vuorollaan tekee kestävään kehitykseen liittyvän tietoiskun. Kuukausittain julkaistavat Pari pointtia kestävyydestä -tietoiskut kertovat koulutusaloiltamme oleellista kestävyystietoa arjessa hyödynnettäväksi.

Toteutamme myös info- ja haastekampanjoita sekä erilaisia tempauksia, joilla aktivoidaan opiskelijoita ja henkilökuntaa mukaan edistämään kestäviä toimintatapoja omalla ammattialallaan ja muussa elämässään. Lisäksi julkaisemme kestävyysaiheisia blogikirjoituksia.

Hiilijalanjäljen laskeminen on aloitettu

Kestävyystyö tulee näkymään hyvin monella toiminnan tasolla. Yhtenä konkreettisena työnä aloitimme viime vuoden puolella hiilijalanjäljen laskennan. Hyödynsimme siinä laskuria, joka on kehitetty ammatillista koulutusta varten VASKI-hankkeessa. Tulokset vuoden 2022 osalta on nyt saatu valmiiksi.

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti toimintoihin, joiden vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin on suurin. OSAOn hiilijalanjäljestä vain noin 10 % on fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia suoria omia päästöjä. Muu on ostetun energian sekä ostettujen palveluiden ja tuotteiden aiheuttamia epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat niiden tuotannosta ja kuljetuksista.

Kestävyystiekartan painopiste on ekologisessa kestävyydessä, mutta se ei unohda myöskään sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Ekologisen kestävyyden nostaminen tiekartassa ensisijaiseksi johtuu siitä, että Suomessa ja OSAOssa edellä mainittuihin muihin kestävyyden osa-alueisiin on kiinnitetty jo pitkään ja aiheesta huomiota. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttama kestävyysmurros pakottavat kuitenkin ottamaan ympäristökestävyyden entistä keskeisemmin huomioon.

Valtakunnallisen kestävyystiekartan mukaisesti tavoitteenamme on OSAOn kaikki keskeiset toiminnot läpäisevä kestävä toimintatapa. Tähtäin on vuodessa 2030. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä!

Kirjoittaja Kirsti Joki-Tokola toimii OSAOssa palvelujohtajana. Hänen työnkuvaansa kuuluu kestävän kehityksen työn johtaminen ja koordinointi.