OSAOon 51 uutta lehtoria

Koulutuskuntayhtymä OSAO siirtää 1.4.2023 alkaen lehtorin virkoihin yhteensä 51 tuntiopettajaa, opettajaa ja kouluttajaa.

Kriteereinä lehtorin virkaan siirtämiselle ovat, että kokoaikainen työ opettajana tai kouluttajana on jatkunut edeltävät kolme vuotta ja että kokoaikaisen työn jatkuminen on todennäköistä seuraavat kolme vuotta.

Lehtorin virkoihin siirrettävät henkilöt ovat hakeutuneet OSAOon julkisen haun kautta, ja toimineet tähän asti vakituisissa virkasuhteissa. Yksikönjohtajat ovat tehneet esitykset lehtorin virkoihin siirrettävistä henkilöistä. Lehtorin virkoihin siirrettäväksi esitettyjä henkilöitä on kuultu, ja he ovat antaneet suostumuksensa.

Kokoaikaisen tuntiopettajan ja lehtorin palvelussuhteiden ehdot ja vastuut ovat samat. Palvelussuhteiden erona on vuosituntimäärä: päätoimisen tuntiopettajan vuosituntimäärä on vähintään 800 tuntia ja lehtorin virassa se on 1500 tuntia vuodessa.

”Haluamme sitouttaa opetushenkilöstön ja pitää hyvät osaajat talossa. Viimeksi vuosi sitten siirsimme 74 päätoimista tuntiopettajaa lehtoreiksi”, kertoo kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

OSAOssa on 860 työntekijää, joista opetushenkilöstöä on 582. Virkasiirtojen myötä lehtoreita on 384, ja tuntiopettajia 109, kouluttajia 4 ja opettajia 10.

OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. OSAO on Oulun seudun suurimpia työnantajia. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudulla ja Koillismaalla.

Lisätietoja

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, 050 538 3929, jarmo.paloniemi@osao.fi