OSAOssa opiskellaan metsäalaa aidoissa oppimisympäristöissä hyvällä meiningillä

OSAOssa metsäkoneenkuljettajaksi Muhoksella opiskeleva Miikka Kuisma ja puutavara-autonkuljettajaksi Taivalkoskella opiskeleva Veikko Lampela ovat viihtyneet erinomaisesti metsäalan opintojen parissa. Heidän mielestään alalla parasta on omatoimisuus ja itsenäinen opiskeluote.  

“Täällä saa toimia ja tehdä itsenäisesti. Vaikka opettajat ovat tarvittaessa tukena, he eivät ole koko ajan selän takana tarkkailemassa. He antavat palautetta tarpeen tullen, ” 18-vuotias Muhoksen yksikössä opiskeleva Miikka sanoo. 

Metsäala työllistää hyvin myös tulevaisuudessa, sanovat OSAOn metsäalan lehtorit Lasse Kerälä Muhokselta ja Jouni Kortetjärvi Taivalkoskelta. 

“Viimeiset pari vuotta ovat olleet alalle erityisen hyviä. Stora Enso muuntaa Oulun paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi, Junnikkalan Saha rakentaa uutta sahalaitosta Oulun alueelle ja Kemiin nousee Metsä Groupin uusi sellutehdas. Opiskelijoita kysellään koko ajan työelämässä oppimisen jaksoille yrityksiin”, kertoo Jouni Kortetjärvi. 

Lasse Kerälä sanoo, että alalla riittää osaajille töitä. 

“Yritysten viestin meille on, että he ottaisivat heti osaavia kuskeja töihin.” 

Metsäalan lehtorit Lasse Kerälä Muhokselta ja Jouni Kortetjärvi Taivalkoskelta kuvattuna Muhoksen metsätyömaalla kypärät ja suojavarusteet päällä.
Metsäalan yritykset kaipaavat jatkuvasti osaavia työntekijöitä, sanovat OSAOn metsäalan lehtorit  Jouni Kortetjärvi Taivalkoskelta ja Lasse Kerälä Muhokselta.

Opiskelua oikealla työmaalla

Veikko Lampela sanoo, että on aina halunnut töihin rekan rattiin.  

“Yhteishaun kohdalla pölliautopuoli rupesi kiinnostamaan minua. Mietin usean eri vaihtoehdon välillä, mutta päätin kuitenkin, että haluan suunnata metsäalalle.” 

Myös Miikka Kuismalla polku metsäalalle kävi koneiden kautta. 

“Olen ollut aina kiinnostunut koneista ja lopulta metsäkonepuoli valikoitui omaksi valinnaksi. Ala on todella kiinnostava.” 

Koulupäivät alkavat Muhoksella ja Taivalkoskella aamulla kahdeksan aikaan. Aamupuuron ja kahvin jälkeen suunnataan metsään työmaalle. Työmailla vallitsee hyvä yhteishenki opettajien ja opiskelijoiden kesken. 

Metsäalan oppimisympäristöt ja kalusto ovat Taivalkosken ja Muhoksen yksiköissä hyvin yhtenäisiä. Opintojen alussa opiskelijat harjoittelevat paljon simulaattorilla. Simulaattoriopetuksessa harjoitellaan hakkuukoneen automaation, hallintalaitteiden ja käsien motorisia taitoja sekä hakkuupään etäisyyden ja asennon arviointia puun runkotartunnoissa. 

Metsäalalla on käytössä myös TimberSkills -oppimisympäristö, jota kehitetään koko ajan yhdessä muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa.

Metsäalaa opiskeleva Veikko Lampela kuvattuna metsätyökoneen vieressä.
Veikko Lampela kiinnostus metsäalaan heräsi jo peruskouluaikana.

Simulaattori- ja teoriaopetuksen lisäksi opintojen keskiössä on oikeassa työympäristössä oppiminen. 

“OSAOn metsäalan opiskelun keskiössä ovat oikeat työmaat ja työkoneet. Harjoittelemme Metsähallituksen antamilla työmailla, jotka sijaitsevat lähellä oppilaitosta”, Jouni Kortetjärvi kertoo.  

Myös uuden, ajantasaisen kaluston hankkiminen on tärkeä osa opetuksen ajantasaisuuden varmistamiseksi. Muhoksen yksikön työmaalla komeilee uusi Logsetin hakkuukone. 

Luonto on hyvä työkaveri

OSAOn metsäalalta valmistuvat työllistyvät pääsääntöisesti alan pieniin yrityksiin. Sekä opettajat että opiskelijat ovat yhtä mieltä siitä, että ala sopii itsenäiselle ja rauhalliselle ihmiselle.  

“Vaatii tietynlaista luonnetta, että pärjää itsekseen metsässä ja osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä nopeasti. Näillä ominaisuuksilla pärjää pitkälle”, Jouni Kortetjärvi ja Lasse Kerälä sanovat. 

Metsäalaa opiskeleva Miikka Kuisma kuvattuna metsätyökoneen ohjaamossa.
Luonnossa olemista oppii arvostamaan uudella tavalla opiskelujen kautta, metsäalaa opiskeleva Miikka Kuisma sanoo.

Veikko ja Miikka sanovat, että luonnossa oleminen on saanut opintojen kautta uudenlaisen merkityksen. Metsässä työskentelyä ja luonnossa olemista on oppinut arvostamaan uudella tavalla. 

“Ei kannata jännittää sitä, että joutuu yksin metsän siimekseen. Ei kannata pelätä, että metsässä ei vaikkapa toimi netti – se ei ole maailmanloppu. Tähän ammattiin oppii kyllä, ja tämä on hauskaa hommaa”, Veikko kannustaa.