Ovi auki yrityksille

Ovi auki yrityksille

Vuoden alusta toiminut OSAO Ovi on saavuttanut suuren suosion ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien henkilöiden keskuudessa. Nyt palveluita tarjotaan myös yrityksille.

”Tarjoamme yritysten koulutustarpeisiin yhden luukun palvelun, joka neuvoo ympärivuotisesti. Heinäkuu oli hakijapalvelussa todella kiireinen ja OSAO haluaa olla myös yritysten tavoitettavissa tauotta läpi vuoden”, sanoo palvelujohtaja Virpi Spangar OSAOsta.

Vahvemmin ja asiakaskeskeisemmin

”Palvelupisteessä on kaikki tieto yhdessä paikassa. Se toimii kuten manageritoimisto, joka tuntee OSAOn mahdollisuudet yrityksille ja ohjaa eteenpäin juuri oikeille tahoille”, kiteyttää kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi. OSAO ei ole liikkeellä yksin vaan yhdessä osaavan kumppaniverkoston kanssa.

Tilaisuuksissa ja koulutuksissa viedään tietoa työnantajille ja lisäksi OSAOn sadat viikoittaiset kontaktit yrityksiin muodostavat vahvan tiedotuskanavan. OSAO tarjoaa työelämälle entistä laajemmin hartioin toteutettavaa vahvempaa ja asiakaskeskeisempää palvelua, mutta mistään täysin uudesta asiasta ei ole kyse, korostaa Spangar. ”Jo valmiiksi laajan koulutustoiminnan, yritysyhteistyön ja tiiviiden verkostojen varaan on hyvä rakentaa entistä sujuvampi toiminta.”

OSAO ja yritykset onnistuvat yhdessä

Työantajat lähestyvät toisinaan OSAOta nopeilla toiveilla, joihin vastataan kehittämällä joustavampia ja nopeampia koulutuspalveluja. Jarmo Paloniemi ottaa käyttöön tennissanaston haastaessaan työelämäkumppanit mukaan jatkuvaan, toimintaa pitkäjänteisesti kehittävään dialogiin.

”Kun me syötämme, toivomme että pallo lyödään meille takaisin. Vuoropuhelu parantaa molemminpuolista tietoisuutta missä mennään ja auttaa kehittämään toimintaa, esimerkiksi täydennyskoulutuksessa. Lupaan, että olemme nopeampia ja joustavampia, mutta työ täytyy tehdä yhdessä yritysten kanssa.”

OSAOn haasteeksi palvelulupauksen lunastamisessa Spangar ja Paloniemi tunnistavat opettajuuden muutoksen. Työ ei ole enää yksinomaan luokissa ja työsaleissa vaan tärkeää on yhteys työelämään koko koulutusprosessissa. Se tarkoittaa OSAOssa uutta tapaa toimia – opettajat ja muu henkilöstö tulevat entistä voimakkaammin mukaan työelämäyhteistyöhön. Asenteet ovat parantuneet ja yrityksiin jalkautuminen on lisääntynyt, mutta aina voi parantaa.

”Opettaja voi opettaa kahtena päivänä yrityksestä tulevaa aikuisryhmää ja loppuviikon peruskoulusta tulleita opiskelijoita. Tämä tulee yleistymään ja siihen tulee olla valmius”, sanoo Paloniemi.

Lähiopetus säilyy

Ammatillinen koulutus on ollut kesän kuuma puheenaihe. Osin epätarkasta uutisoinnista on saattanut syntyä väärä mielikuva, että leijonanosaa koulutuksesta oltaisi sysäämässä yksinomaan työpaikkojen vastuulle. ”OSAOssa työpaikoilla oppimista on lisätty jo aiempina vuosina niin, että ei sen määrä pysty oleellisesti kasvamaan. Osa opiskelijoista käy enemmän koulussa ja taitavimmat voivat toimia enemmän työpaikoilla. Nyt opinnot etenevät opiskelijan osaamisen tunnistamisen kautta”, Paloniemi selventää.

teksti Marko Sirviö

kuva Jouni Ylisuutari