Palaute on esihenkilötyön suola

Olen viime viikkojen aikana pitänyt kehityskeskusteluja, jotka ovat olleet todella antoisia. On ollut ihailtavaa huomata, kuinka sitoutunutta henkilöstö on. Kaikki tekevät työtä opiskelijoiden eteen hienolla otteella.

Vaikka olen työskennellyt nykyisessä tehtävässäni koulutuspäällikkönä OSAOn Muhoksen yksikössä vasta pari kuukautta, on ollut mukava antaa ja saada palautetta keskusteluissa. Olen pyrkinyt tutustumaan henkilöstöön kunnolla ja ollut kiinnostunut heidän työstään.

Positiivisten asioiden lisäksi on keskusteltu muun muassa jaksamisesta. Kehittämisideoita tulee paljon. Esihenkilön on kuitenkin tärkeä havaita myös se, milloin on aika antaa työntekijöiden hengähtää. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, sillä positiivinen stressikin voi uuvuttaa.

Läsnäolo ja kuunteleminen ovat avainsanoja palvelevassa johtamisessa. Henkilöstöä tulee kuulla ja auttaa ongelmien ratkaisussa. Myönteinen palaute, kannustaminen sekä työn ja ihmisten arvostus on tärkeää.

On ollut hienoa saada henkilöstöltä apuja ja oppia omaan työhön. Parhaimmat ideat ja ratkaisut ovat syntyneet yhdessä. Siksikin on tärkeää, että yhteistä suunnittelu- ja kehittämisaikaa on. Tämä on avain myös tiimityöskentelylle.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat hyvän johtamisen lähtökohtia. Kaikilla on omat erityisosaamisalueensa. On tärkeää valjastaa jokaisen parhaat kyvyt käyttöön, hyvinvoinnista huolehtien. Työn imua ja yhteistä tekemisen meininkiä on ilo seurata.

Positiivinen johtaminen on merkityksellistä niin esihenkilölle kuin henkilöstöllekin.

Terhi Mustakangas
Koulutuspäällikkö, OSAO Muhoksen yksikkö