Palkitun Amishelpperi-toiminnan keskiössä on opiskelijan rinnalla kulkeminen

”Tajusin, että asiat ei ollu niin pahalla tolalla ja sain tehtyä itelle ison päätöksen.”

”Sain enemmän tukea ja uuden apuhenkilön.”

”Sain jutella, se kuunteli ja helpperi ohjasi kuraattorille.”

”Oli kaverina terveysasemalla.”

”Sain herätysapua ja apua kouluun tulemisessa sekä aikatauluissa.”

”Asiat ratkesi.”

Edellä mainitut kommentit ovat otteita Amishelpperi-toiminnan palautekyselystä. Kyselyssä opiskelijat vastasivat, millaista apua he olivat saaneet Amishelpperiltä. Kuten palautteesta käy ilmi, opiskelijoiden tuen tarpeet voivat olla hyvin moninaisia.

Nuori on uuden edessä aloittaessaan peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot. Siirtyminen peruskoulun arjesta ja tutuista rutiineista ammatillisen koulutuksen arkeen on monelle nuorelle iso harppaus. Ammatillisen koulutuksen alkaessa nuorelta odotetaan aiempaa enemmän vastuun ottamista omista opinnoista, itseohjautuvuutta sekä rohkeutta ottaa asioista itse selvää.

Mikäli nuori on muuttanut opintojen perässä toiselle paikkakunnalle, opiskeluun liittyvien muutosten lisäksi nuori opettelee samalla itsenäisen elämän aakkosia. Samanaikaiset muutokset useammalla elämän eri osa-alueella yhtä aikaa aiheuttavat kuormitusta ja stressiä kenelle tahansa meistä. Muutokset ovat vielä suurempia nuorelle, joka ottaa ensimmäisiä askeleitaan itsenäisen elämän ja oman elämän rakentamisen polulla.

Korona haastaa opiskelijan arkea

Kun uuteen elämänvaiheeseen lisätään vielä korona-ajan mukanaan tuomat lisähaasteet – suljetut vapaa-ajanviettopaikat, lisääntynyt etäopiskelu ja sosiaalisten kontaktien välttäminen –kiinnittyminen opintoihin sekä tutustuminen uuteen paikkakuntaan ja opiskelukavereihin on ollut haastavampaa kuin aiemmin.

Tämä on näkynyt myös Amishelpperi-toiminnassa. Moni nuori on jumiutunut kotiin ja pyrkinyt selviämään itse ilman ulkopuolista apua eteen tulleista haasteista. Apua ja tukea ei ole uskallettu pyytää tai ei ole tiedetty, kenen puoleen kääntyä.

Kun opintoja on tehty etänä, opiskelijan tuen tarpeet eivät ole välttämättä näkyneet yhtä nopeasti oppilaitoksen suuntaan kuin lähiopetuksessa. Näiden opiskelijoiden tukeminen ja tilanteiden selvittely ei välttämättä onnistu perinteisin keinoin. Oppilaitoksen opiskelijalle tarjoama tuki on usein sellaista, joka edellyttää opiskelijan tulemista paikan päälle oppilaitokseen.

Miten siis tarjota tukea, jos opiskelija ei pääse lähtemään kotoaan? Korona opetti meidät pitämään yhteyttä toisiimme sähköisin sovelluksin ja etäyhteyksin, mutta onko se riittävä tuki nuorelle, jonka pitäisi tulla osalliseksi omaa opiskelijayhteisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa?

Muun muassa tähän haasteeseen Amishelpperi-toiminta on omalta osaltaan pyrkinyt vastaamaan. Amishelpperi on muun muassa käynyt opiskelijan kotona tapaamassa häntä, keskustellut kävelylenkin lomassa sekä rohkaissut ja ollut kaverina, kun opiskelija tauon jälkeen on uskaltautumassa takaisin kouluun.

Amishelpperi kulkee opiskelijan rinnalla

Amishelpperi-toiminta pyrkii osallistamaan opiskelijaa sekä oppilaitokseen että yhteiskuntaan olemalla hetken aikaa opiskelijan rinnalla kulkija, joka pyrkii auttamaan hankalan tilanteen yli ja ohjaa eteenpäin. Näitä ohjaustilanteita Amishelpperi-toiminnassa on reilun vuoden aikana ollut yli 100.

Me Koulutuskuntayhtymä OSAOssa ajattelemme, että ohjaus on kaikkien asia. Meille kaikille kuuluu vastuu erityisesti nuorten hyvinvoinnista. OSAOssa oppimiseen liittyvä hyvinvointi nähdään kokonaisvaltaisesti: opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen millä tahansa psykofyysissosiaalisella alueella edistää oppimiseen liittyvää hyvinvointia.

Amishelpperi-toiminta tukee omalta osaltaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämistä oppilaitoksessa. Se tuo oman lisänsä oppilaitoksen ohjaus- ja tukiverkostoon, jotta opiskelijan opintoihin ja etenkin nuorilla myös yhteiskuntaan kiinnittyminen sujuisi luontevasti.

On hienoa, että opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi tekemämme työ saa valtakunnallista tunnustusta Cygnaeus-palkinnon muodossa.

Haluamme panostaa opiskelijoiden hyvinvointiin Koulutuskuntayhtymä OSAOssa myös jatkossa. Tästä syystä Pohjois-Pohjanmaan ELYn rahoittamassa ESR- hankkeessa kehitettyä ja pilotoitua Amishelpperi-toimintaa kehitetään OSAOssa edelleen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Amishelpperi-toimintamalli on avoimesti jaettavissa muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.  Olemme avoimia myös valtakunnalliselle kehittämiselle. Kerromme mielellämme tarkemmin toimintamallista ja siitä saaduista kokemuksista kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Amishelpperi-palautteessa kysyimme opiskelijoilta, käyttäisivätkö he Amishelpperi-palvelua myös jatkossa:

”Kyllä, koska hyvä matalan kynnyksen taho auttaa antamaan ulkopuolisen näkökulman asiaan.”

”Kyllä, jos en osaisi itse toimia tilanteessa, ja en tietäisi mitä tehdä.”

”Kyllä sillä se oli todella tarpeellista, helppoa ja ystävällistä.”

OSAOn Amishelpperi-toiminta vastaanotti vuoden 2021 Cygnaeus-palkinnon 24.11. järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Tänä vuonna Cygnaeus-palkinnolla nostettiin esiin toimintaa, jolla on viime lukuvuoden aikana tuettu oppijoita jaksamisessa ja hyvinvoinnissa sekä edistetty osallisuutta.

Ensimmäinen Amishelpperi saatiin OSAOon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-hankerahoituksella. Kun toimintamuoto havaittiin hyväksi ja tarvetta oli, palkattiin tänä vuonna myös toinen Amishelpperi opetuksen ja ohjauksen lisämäärärahalla. Näillä näkymin Amishelpperi-toiminta jatkuu OSAOssa ainakin elokuun 2022 loppuun saakka, mutta hankemallia kehitetään koko ajan ja toiveena on, että toimintaa voidaan jatkaa sen jälkeenkin.