Paloniemi: Hallitusohjelma lupaa paljon

Antti Rinteen hallitus on aloittanut työnsä. Samoin uusi opetusministeri Li Andersson on ottanut Opetusministeriön ohjaksiinsa. Uusi hallitusohjelma lupaa paljon uutta ammatilliseen koulutukseen.

Jo tälle vuodelle valtion lisätalousarviossa on ammatillisen koulutuksen uusien opettajien hankintaan varattu 20 miljoonaa euroa. Hallituskauden aikana tavoitteena on jopa 1000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen.

Samalla oppivelvollisuutta nostetaan kahdeksaantoista ikävuoteen: sekä ammattiopistojen että lukioiden alle 18-vuotiaat saavat kaikki oppimateriaalit ilmaiseksi – tai oikeammin veronmaksajien kustantamana. Tuo summa on vuositasolla Suomessa hieman yli 100 miljoonaa euroa. Opintojen ohjaukseen hallitus haluaa myös tehoja.

Oppivelvollisuuden nosto on erittäin tarkkaa suunnittelua vaativa operaatio; toivottavasti myös Oulun seudun ääntä kuullaan ottamalla valmisteluryhmiin alan asiantuntijoita meiltäkin päin.

Ilmaisen välinerahan olisin ainakin ammattiopistoissa ohjannut kaluston uusimiseen. Meillä pohjoisessa raskasta kalustoa käyttävät useat talouselämälle tärkeät koulutusalat: metsäala, maarakennus ja logistiikka. Yleensäkin ammatillinen koulutus kaipaa 10:n prosentin perusrahoituksen nostoa, jotta koulutuksen laatu voidaan turvata.

Toivottavasti voimme hyödyntää uusia henkilöstömäärärahoja niin sanottuina kaksoisopettajina, uusina opinto-ohjaajina ja yleensäkin opiskelijahuollon vahvistamisessa. Tuolloin kykenemme vastaamaan tehokkaammin syrjäytymisen ehkäisyyn.

Ennen kaikkea toivon maltillista valmisteluaikaa uusille tehtäville kentän ääni huomioiden.