Pohjoista yhteistyötä Arbeta tillsammans -hankkeessa

Arbeta tillsammans -hanke lisäsi tietoisuutta työvoiman mahdollisuuksista liikkua rajan yli Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Eri toimijoiden yhteistyöllä pyrittiin vähentämään liikkuvuuden esteitä ja helpottamaan muuttamista työn perässä rajan yli.

OSAOn koordinoima keväällä 2020 käynnistetty Arbeta tillsammans -hanke päättyi syyskuun lopussa. Interreg Pohjoisen, Lapin liiton ja Region Norrbottenin rahoittaman hankkeen päätavoitteena oli lisätä tietoisuutta työvoiman mahdollisuuksista liikkua rajan yli Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa sekä vähentää eri toimijoiden yhteistyöllä liikkuvuuden esteitä ja helpottaa muuttamista maasta toiseen työn perässä. Hanke toteutettiin yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Lappian, Luulajan teknillisen yliopiston, Koulutus Nordin ja Pohjoiskalotin neuvoston kanssa. 

Myönteistä asennetta ja liikkuvuustietoisuuden lisäämistä 

Kohderyhmänä hankkeessa olivat Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueella rajan ylittämiseen liittyvien teemojen parissa työskentelevät verkostot, organisaatiot ja työllisyystoimijat. Kohderyhmää olivat myös opetushenkilöstö, valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, työttömät työnhakijat ja elinkeinoelämän toimijat. Hankkeessa pyrittiin kehittämään hankeoppilaitosten henkilöstön myönteistä asennetta ja liikkuvuustietoisuutta niin, että pitkällä aikavälillä tulokset leviävät saavuttaen myös opiskelijat. 

Hankkeen eri toimenpiteiden tuloksena vahvistettiin sidosryhmien tietoutta liikkuvuuden mahdollisuuksista ja edistettiin yhteistyötä hankeorganisaatioiden ja sidosryhmien välillä. Erilaisten infotilaisuuksien, kieli- ja kulttuurikoulutuksien ja yritys- ja organisaatiomatkojen avulla levitettiin liikkuvuustietoutta, vaikutettiin asenteisiin ja ajatteluun sekä lisättiin kiinnostusta ja valmiuksia rajanylittävään työskentelyyn. Hankkeemme erilaisiin toimenpiteisiin pääsi mukaan kahden vuoden aikana yli 1300 osallistujaa. 

“Glatt förvånad över hur många unga studerande/arbetssökande som faktiskt kan tänka sig att plugga/jobba på andra sidan gränsen så länge möjligheterna erbjuds till dem.” – Hankkeen päättöseminaaripalaute, syyskuu 2022 

Kielikoulutuksilla rohkeutta puhetilanteisiin 

Hankkeessamme toteutettiin myös yhteisopettajuutta sekä virtuaalisissa ympäristöissä että kasvokkain kohtaamisissa kampuksilla, kun OSAOn, Oamkin ja Ammattiopisto Lappian kieltenopettajat tekivät organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä järjestäessään ruotsin kieli- ja kulttuurikoulutuksia kohderyhmälle. 

Koulutusten tavoitteena oli kasvattaa osallistujien rohkeutta ja uskallusta käyttää ruotsin kieltä erilaisissa käytännön puhetilanteissa ja lisätä heidän kulttuurintuntemustaan. Tällä tavoin halusimme myös vahvistaa positiivista asennetta ja ajattelua ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan. 

“Kiitos erittäin miellyttävästä ja selkeästä opetuksesta, laajasta materiaalista, rakentavista palautteista ja hyvästä hengestä, joka tunneilla oli! Toivon, että vastaavia opintojaksoja järjestetään myöhemminkin! Uskon, että moni hyötyisi tästä ja rohkaisisi puhumaan/kirjoittamaan ruotsia enemmän.” – Palaute opiskelijoille ja työnhakijoille järjestetystä kieli- ja kulttuurikoulutuksesta 

“Aika kului nopeasti, eikä ehtinyt liiemmin jännittää puhetilanteita. Oppitunnit myös “irroittivat” hetkeksi tästä omasta hektisestä opettajan työstä. Se oli yksi tavoitteeni, että saa jotain uutta näkökulmaa ja ajateltavaa työpäivään.” – Palaute henkilöstölle järjestetystä kieli- ja kulttuurikoulutuksesta 

Verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksia 

OSAOn roolina oli koordinoida tätä laajaa kansainvälistä hanketta, joka tarjosi meille tilaisuuden verkostoitua ja lisätä yhteistyötä Pohjoiskalotin alueen monien eri toimijoiden kanssa. Pohjoisella alueella niin Suomessa kuin Ruotsissakin on tällä hetkellä paljon kehityspotentiaalia, uusia investointeja eri aloilla sekä kasvava ammattitaitoisen työvoiman tarve. Siksi on erittäin tärkeää, että myös OSAO on mukana tässä kehityksessä ja osallistuu siihen aktiivisena toimijana. 

Paljon tietoa alueella tapahtuvista investoinneista ja hankkeista saimme henkilöstön yritys- ja organisaatiomatkoilla, joilla tapasimme pohjoisen alueen keskeisiä toimijoita. Nämä matkat olivat hyviä esimerkkejä siitä, että yhteistyön syntymiseksi ja onnistumiseksi tarvitaan oikeita kohtaamisia ja tapaamisia paikan päällä yrityksissä ja organisaatioissa. 

“Oli huikea reissu! Tiiviiseen aikaan oli pakattu todella paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Opiskelijoita on nyt helpompi ohjata ajattelemaan työ- ja harjoittelumahdollisuuksia myös pohjoisen suuntaan, kun itse on vähän päässyt näkemään.” – Palaute henkilöstölle järjestetyltä kieli- ja kulttuurimatkalta 

“Kiitos erinomaisen hyvin järjestetystä matkasta! Sisältö oli hyvin valittua ja pidin jokaisesta osuudesta matkan aikana. Sain konkreettisia eväitä siihen, mitä yhteistyö alueiden välillä voisi olla.” – Palaute henkilöstölle järjestetyltä yritys- ja organisaatiomatkalta 

Kehittämistoiminnan tuloksia 

Hanketyöskentelyn tuloksina tuotettiin muun muassa Mentaaliset rajaesteet -raportti, erilaisia hankeorganisaatioista ja rajan ylittävästä liikkuvuudesta kertovia videoita, kaksi kaikille avointa MOOC-verkkokurssia (massive open online course) sekä Vertailu pätevyysvaatimuksista Suomessa ja Ruotsissa -selvitys. 

Arbeta tillsammans valittiin myös mukaan Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmien julkaisemaan kirjaan Borderless. Ohjelmakausien aikana toteutettiin yhteensä 184 rajat ylittävää hanketta, joista 14 esiteltiin tässä julkaisussa. Pandemia-ajan haasteista huolimatta hankkeemme saavutti sille asetetut tavoitteet ja jopa ylitti ne.

Jatketaan tulevaisuudessakin yhdessä työskentelyä pohjoisen alueen kehittämiseksi. Vi ska arbeta tillsammans! 

Leena Törmälehto on kehittämisen asiantuntija, joka työskenteli Arbeta tillsammans -hankkeen projektipäällikkönä.
Marjo Nissilä on kieltenopettaja, joka työskenteli Arbeta tillsammans -hankkeessa hankeasiantuntijana.