Poikkeusoloissa OSAO lisää opiskelijoiden ohjausta

”Opiskelijoita ohjataan ja heistä pidetään huolta sillä ajatuksella, että kaikki pysyisivät kyydissä”, sanoo OSAOn ohjaaja Mervi Vierimaa.

”Rehtorin vahva viesti henkilöstölle on, että opiskelijoiden valmistuminen tulee taata myös poikkeusaikana”, pohjustaa puolestaan tuntiopettaja Anne Vimpari.

Korona-ajan mollivoittoisessa uutisoinnissa Koulutuskuntayhtymä OSAO kulkee vastavirtaan. OSAO ei lomauta ohjaajia poikkeusaikana, vaan päinvastoin rekrytoi uuden valtionrahoituksen turvin noin kaksikymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa tänä keväänä.

OSAOssa tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Myös jatkuvan haun kasvanut suosio ja yksilölliset opintopolut kasvattavat ohjauksen tarvetta. Myönnetyllä lisämäärärahalla OSAO parantaa opinto-ohjausta, yksilöllisten polkujen toteutumista ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia.

Ohjaajan tuki tuo varmuutta opiskeluun

Kontinkankaan yksikössä työskentelevä Mervi Vierimaa ja Kempeleen yksikön Anne Vimpari ovat siirtyneet oppilaitostyöstä etäohjaukseen – aivan kuten muutkin OSAOn ohjaajat. Aluksi etätyö ja sen luonnistuminen ihmisläheisessä työssä mietitytti, mutta asiat loksahtivat nopeasti kohdilleen ja uusi työtapa alkoi sujua jouhevasti niin ohjaajilta kuin opiskelijoilta.

”Sama ohjaustoiminta jatkuu nyt etänä. Kanavat ovat käytössä opiskelijalähtöisesti heidän toiveensa huomioiden. Teamsin käyttö onnistuu opiskelijoilta hyvin, ja myös puhelinohjaus ja WhatsApp ovat päivittäisessä käytössä”, sanovat Vierimaa ja Vimpari.

Vierimaa ja muut OSAOn ohjaajat ovat perustaneet Teamsiin opiskelijoiden tukemiseen ohjauspisteen, joka varmistaa yksilöllisen ohjauksen jatkumisen. Aloite ohjaustarpeesta voi tulla opettajalta, opolta, ryhmäohjaajalta tai erityisopettajalta.

”Ja tietysti opiskelijalta itseltään, kun esimerkiksi eteen tulee tehtävä, jonka tekemisessä hän ei pääse alkuun. Me ohjaajat katsomme osaamisemme perusteella, kuka on paras ottamaan kustakin opiskelijasta kopin. Jokainen ohjaaja pitää myös aktiivisesti yhteyttä ohjattaviinsa. Itse olen vähintään kerran viikossa yhteydessä opiskelijaan,” Mervi Vierimaa kertoo.

Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä huomiota

Erilaiset oppijat otetaan aivan erityisesti huomioon ohjauksen keinoin. Ohjausmateriaaleja voidaan muokata selkokielelle opiskelijan mukaan, ja erilaisiin tarpeisiin vastataan yksilöllisesti. Anne Vimparin mukaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden pienryhmäopetusta on pystytty toteuttamaan myös etänä.

”Itse olen ohjannut erityisopiskelijoita esimerkiksi ammattilaskennassa. Myös maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaustarpeet ovat korostuneet, kun lähiopetukseen riittävä kielitaito tarvitsee nyt uudessa tilanteessa lisätukea. Apu tuo varmuutta opiskeluun, että ’kyllä minä osaan’.”

Etänä työskenneltäessä ohjauksen suunnitteluun käytetty työmäärä on normioloja suurempi, toteaa Mervi Vierimaa. Pääsääntöisesti opiskelijoilla opinnot sujuvat hyvin ja he pääset tavoitteisiin suunnitellussa ajassa. On opiskelijoita, jotka nauttivat etätyöstä erityisesti: joku kokee henkisesti helpottavana, kun ei tarvitse tulla isoon kouluun suuren oppilasmäärän keskelle.

”Toki moni kaipaa jo koulua ja kavereita. Ohjauksessa täytyy kuulla hyvin herkällä korvalla opiskelijaa. Kannustaa, kehua ja tsempata monella tavalla. Yksilöllisesti kokonaisuus huomioiden.”

”Meillä Kempeleessä yksikönjohtajan luvalla olemme lainanneet tietokoneita opiskelijoille, joilta se puuttuu. Yksikössä aloitti uusi varastoalan ryhmä. Hieman se mietitytti, mutta nyt on pidetty perehdytystä Teamsin kautta, ja niin vain on saatu uusi ryhmäkin etänä hienosti käyntiin”, Anne Vimpari kertoo ohjaamisen monipuolisesta työnkuvasta.