Suunhoidon osaamisalalla tekemisen meininki

 

Suunhoitoon suuntautunut lähihoitaja (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) osallistuu suun sairauksien tutkimukseen ja hoitoon yhteistyössä hammaslääkärien ja suuhygienistien kanssa. Osaamisalassa opitaan erilaisia hoitokäytäntöjä sekä opetellaan käyttämään alan instrumentteja, materiaaleja ja tietojärjestelmiä. Lähihoitaja vastaa potilas- ja työturvallisuudesta, valmistelee potilaan hoitoa varten ja huolehtii vastaanotosta sekä ohjaa eri ikäisiä suun terveyden edistämisessä.

Suunhoitoon suuntautunut lähihoitaja voi työskennellä itsenäisesti potilaiden kanssa ja tehdä esimerkiksi oikomishoidon osatehtäviä sekä työskennellä perus- tai erikoissairaanhoidossa joko kunnallisessa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa.

Lue lähihoitajaksi valmistuvan Sofia Vakkurin mietteitä suunhoidon osaamisalan opinnoista:

”Opiskeluaika on ollut mukavaa. Heti alussa aloitimme opiskelun hampaiden pinnoista ja numeroinnista, mikä auttoi pääsemään hyvin opiskelun makuun. Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja monipuolista. Asiat, joita koulussa on opiskeltu, ovat olleet aivan uusia eikä niistä ollut etukäteen tietoa. Aluksi opiskelimme koulussa teoriaa. Opettajat ovat olleet erittäin mukavia ja hyviä opettamaan sekä kannustavia oppilaita kohtaan. Koulussa saatu hyvä teoriapohja ja toiminnalliset harjoitukset ovat auttaneet olemaan rohkea työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Ensiksi aloitimme avustamaan hammaslääketieteen kandidaatteja Dentopoliksen opetushammashoitolassa, jossa pääsimme kokeilemaan ja saamaan tuntua hammashoitajana olemisesta ja avustamisesta ennen terveyskeskuksessa tapahtuvaa oppimista. Ensimmäinen työpaikka minulla oli Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitolassa, jossa työskentely kesti 6 viikkoa. Pääsin tekemään ja näkemään paljon, esimerkiksi avustamaan hammaslääkäriä paikkauksissa, juurenhoidoissa, tarkastuksissa sekä tehtäviä päivän alussa, lopussa sekä potilasvaihdossa. Työpaikkaohjaajat ovat olleet aina kannustavia ja se on tehnyt oppimisesta helpompaa ja kiinnostavaa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jälkeen oli hyvä palata hetkeksi koulun penkille syventämään teoriatietoja, jotta sai valmiuksia uuteen jaksoon työpaikalle, joka oli minulla yksityisellä puolella Oulussa. Yksityisellä vastaanotolla hammashoitajalla on enemmän vastuuta ja tehtäviä esimerkiksi ajanvaraus ja välinehuolto. Hoitajan täytyy osata myös toimia välinehuollossa ja hyvä aseptiikka on tärkeässä roolissa. Työpaikalla tapahtuva koulutus terveyskeskuksissa ja yksityisvastaanotoilla ovat olleet todella hyviä oppimisympäristöjä.

Vuosi on mennyt suunhoidon osaamisalalla erittäin nopeasti, paljon olen oppinut ja nyt olen valmis työelämään!”

Tutustu koulutukseen: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, suunhoidon osaamisala »