Tehdään työtä yhdessä

Työlämäkoordinaattorit aloittivat

OSAOn työelämäkoordinaattorit ovat aloittaneet syyskuun alussa. Kuvassa työelämäkoordinaattori Jaana Riihijärvi (vas.), työelämäkoordinaattori Markus Seppänen, projektipäällikkö Kirsi Timonen, työelämäkoordinaattori Ari Tolonen, palvelujohtaja Virpi Spangar, työelämäkoordinaattori Anne Pudas ja työelämäkoordinaattori Minna-Liisa Myllylä.

Tehdään työtä yhdessä

Me OSAOssa palvelemme työelämäasiakkaita ja opiskelijoita isolla sydämellä ja laajalla joukolla. OSAO tarjoaa työpaikoille pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä. Kun työpaikallanne on tarve päivittää osaamista tai rekrytoida uutta henkilöstöä, suunnittelemme yhdessä tarpeisiinne soveltuvat ratkaisut.

Ammattien nopea muuttuminen haastaa työpaikkoja ja myös ammatillista koulutusta. Lisäksi osaajapula ja muuttotappio koettelevat monia yrityksiä ja kuntia. Kutsumme työnantajia osallistumaan koulutuksen suunnitteluun. Osallistumalla työnantaja voi varmistaa koulutuksen osuvuuden työelämän tarpeisiin. Työpaikoilla opiskelun tarjoaminen opiskelijoille edistää ammattitaitoa ja edesauttaa opiskelijan pääsyä työelämään. Työnantaja voi löytää yritykseen sopivan työntekijän koulutus- tai oppisopimusjakson aikana.

OSAOssa on kaikki eri ammatillisten tutkintojen mahdollisuudet, ja niitä voidaan toteuttaa koko tutkintoina ja tutkinnonosittain. Tutkintojen soveltamiseen on käytössä monia tapoja, esimerkiksi työvoima- ja henkilöstökoulutukset. Muita palveluitamme ovat muun muassa osaamiskartoitukset, erilaiset pätevyys- ja korttikoulutukset sekä työhyvinvointia edistävät palvelut.

Tulemme mielellämme tutustumaan liiketoimintaanne ja kuuntelemaan osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin tarpeitanne. Syyskuun alusta lähtien joukkomme vahvistuu viidellä työelämäkoordinaattorilla, joiden tehtävänä on koota osaamistarpeita työpaikoilta ja yrityksistä, verkostoitua työpaikkojen sidosryhmien kanssa ja edistää koulutuksen työelämäläheisyyttä.

Tutustu OSAOn työelämäpalveluihin