Tehokkaasti yrityspoluille

Tehokkaasti työhön -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ammatilliseen koulutukseen työvaltaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan parantaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja lisätä erityisesti ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten miesten työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen ensimmäisenä lukuvuonna olemme lähteneet suunnittelemaan kumppanuus-/yrityspolkumallia kolmeen tutkintoon: prosessiteollisuus, kone- ja tuotantotekniikka sekä tieto- ja tietoliikennetekniikka. Vuoden 2018 aikana tuotteistamme ja mallinnamme toimintamallin niin, että se voidaan ottaa käyttöön myös muissa tutkinnoissa.

Olemme toteuttaneet jo ensimmäisiä yrityskäyntejä ja vastaanotto yritysten puolelta on ollut positiivista. Ennen laajempaa yrityskontaktointia halusimme käydä tutustumassa Ylä-Savon ammattiopiston Ysaon toteuttamiin Ponsse ja Normet -polkuihin. Ysaon lehtori Miika Vaarasuo esitteli meille Ponsse-polkua. Lisäksi meillä oli mahdollisuus keskustella Ponsse-polun opiskelijoiden sekä juuri valmistuneen ja Ponsselle työllistyneen nuoren kanssa.

Ponsse-polkua on lähdetty vuonna 2011 suunnittelemaan ja toteuttamaan Ysaon kone- ja metallialan opiskelijoille, mutta tällä hetkellä Ponsse-polulla opiskelee myös muiden alojen opiskelijoita esimerkiksi tieto- ja tietoliikennetekniikasta. Ensimmäisen lukuvuoden opiskeli- joille järjestetään yritysvierailu, jonka jälkeen opiskelijoiden on mahdollista hakea Ponsse-polulle. Yrityksen edustaja haastattelee yhdessä opettajan kanssa polulle hakeneet opiskelijat. Ensimmäisenä lukuvuonna valitut opiskelijat käyvät tutustumassa Ponsseen viikon ajan. Toisen ja kolmannen lukuvuoden työssäoppimisjaksot toteutetaan Ponssella niin, että opiskelija kiertää sovitusti eri työpisteillä. Opettaja huolehtii aikataulutuksesta ja työkierrosta. Työssäoppimista Ponsse-polun opiskelijoilla on yhteensä noin 40 viikkoa. Näytöt opiskelijat antavat työpisteillä. Tarvittaessa näytöt voidaan toteuttaa osanäyttöinä. Valmistuessaan opiskelijat saavat Ponsse-todistuksen. Kokemukset Ponsse-polusta ovat positiivisia. Opiskelijat ovat suorittaneet opintonsa loppuun ja valmistuttuaan he ovat työllistyneet hyvin joko Ponsselle tai alueen muihin yrityksiin. Valmistumisen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa jatko-opintoihin tai Skills-valmennukseen.

Ponsse-polusta saatujen positiivisten kokemusten perusteella Iisalmessa on käynnistetty Normet-polku. Yritystä ja Normet-polkua meille oli esittelemässä tuotantopäällikkö Eetu Pekkanen. Normet valmistaa maanalaisten kaivosten ja tunneleiden rakentamiseen tarvittavia laitteita sekä tarjoaa rakennuskemikaaleja sekä palveluja laitteiden huoltoon ja käyttöön sekä maanalaisen rakentamisen prosesseihin. Yritys on kasvanut vauhdilla ja tarvitsee jatkuvasti uusia kone- ja tuotantotekniikan osaajia. Toisaalta yrityksen nopea kasvu on aiheuttanut haasteita Normet-polun toteutukselle, kun jatkuvaan muutokseen on hankalampi ottaa opiskelijoita oppimaan. Myös Normet-polkua toteutetaan työpistekierron periaatteella. Opiskelijan kiertäessä eri työpisteissä, nähdään missä tehtävissä hän on hyvä ja mitkä tehtävät häntä kiinnostavat eniten. Työpisteisiin on mahdollista ohjata eritasoisia opiskelijoita tarjoamalla heille kullekin eritasoisia tehtäviä.

Lopuksi kävimme tutustumassa vielä E Avenue sähköalan oppimisympäristöön. Lehtori Tuomo Lahtinen Ysaosta esitteli yrityksen sisälle rakennettua sähkö- ja automaatiotekniikan oppimisympäristöä sekä opetuksen toteutusmallia. Oppimisympäristö ja yritysyhteistyö mahdollistavat kaikentasoisten opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä laajennetun työssä oppimisen. E Avenuelle oli rakennettu lisäksi harjoittelutila WorldSkills Kazan 2019 -kilpailuihin valmistautuvalle nuorelle sekä venäläisille kilpailijoille.


Kuvassa lehtori Miika Vaarasuo Ysaosta ja Tehokkaasti työhön -hankkeen toimijat Raimo Hanhela, Rauno Hurme, Jyrki Tolonen, Jorma Jurmu ja Virve Kivelä

Iisalmessa ja Vieremällä esitellyt toimintamallit mahdollistavat ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset työelämälähtöiset joustavat opintopolut. Saimme vierailujen aikana kuulla kokemuksia, joita voimme hyödyntää oman kumppanuus-/yrityspolku toimintamallimme suunnittelussa. OSAOssa tehdään jo nyt hyvää työtä. Suurin haasteemme on, kuinka onnistumme yhtä hyvin tuotteistamaan polkumallit kuin Ysaossa on onnistuttu.

Tehokkaasti työhön on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama 1.8.2017-31.12.2019 toteutettava ESR-hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten miesten nopeampaa siirtymistä työelämään.