Tekemisen meininkiä työvoimakoulutuksissa

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto. Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Logo, jossa kaksi violettia vaakasuoraa viivaa ja kaksi vaaleansinistä oikealle nojaavaa pystyviivaa muodostavat hashtag-merkin. Vaakasuorissa viivoissa lukee tekstit Tasa-arvo tutuksi ja Gender equality.

Rento puheensorina täyttää luokkahuoneen, kun Tutustu hitsarin, koneistajan ja kiinteistönhoidon ammatteihin -naisryhmän työvoimakoulutukseen osallistujat odottavat juhannuksen viettoon pääsyä ja osallistumistodistuksia. Ei ikinä uskoisi, että nämä naiset ovat tunteneet toisensa vasta kolme viikkoa! Tai tarkalleen ottaen ensimmäinen tapaaminen oli jo maaliskuussa, mutta koronan takia koulutus keskeytyi jo ensimmäisen päivän jälkeen.

Kesäkuun alussa ryhmä pääsi jatkamaan siitä, mihin maaliskuussa jäätiin. Nyt osallistujilla on takanaan 15 päivän koulutuskokonaisuus ja ryhmäläiset ihastelevat, miten paljon koneita ja laitteita on tullut tutuksi: ”isoja ja vieraan näköisiäkin opittiin käyttämään!”

Alojen mies- ja naisvaltaisuutta purkamassa

Naisryhmän työvoimakoulutus on osa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Tasa-arvo tutuksi -ESR-hanketta. Työvoimakoulutuksissa osallistujat tutustuvat kolmeen hyvin työllistävään, omalle sukupuolelleen epätyypilliseen alaan.

Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat koulutukseen sisältyviin aloihin. Jos jokin aloista alkaa kiinnostaa mahdollisena uravalintana, osallistujat voivat hakeutua opiskelemaan alaa tutkintoon asti. Työvoimakoulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä, aloihin tutustutaan tekemisen kautta. Erään osallistujan mukaan parasta koulutuksessa oli nimenomaan ”tieto ja käytännönläheisyys, saa selkeän tuntuman koulutuksesta”.

Myös ensimmäinen Tutustu lähihoitajan, puhtausalan ja kokki-tarjoilijan ammatteihin -miesryhmän koulutus toteutettiin kevätlukukauden 2020 aikana. Palautteen perusteella osallistujien arvostus koulutukseen sisältyneitä aloja kohtaan lisääntyi ja etenkin puhtausalan työtehtävien laajuus yllätti. Miesryhmässä yhtä lukuun ottamatta kaikki ja naisryhmässä kaikki osallistujat sanoivat, että voisivat harkita koulutukseen hakeutumista jollekin työvoimakoulutuksessa esitellylle alalle.

”Hyvä porukka ja huippu opettajat”

Kokeilemme Tasa-arvo tutuksi -hankkeessa, onko itselle ennalta vieraisiin aloihin helpompi tutustua nais- ja miesryhmissä. Palautteen perusteella koulutuksiin oli matala kynnys ilmoittautua ja ryhmiin osallistuminen tuntui helpolta. Miesryhmään osallistuneen sanoin ”oli kaikki vähän samalla asialla”. Hyvä porukka ja ryhmähenki koettiin yhdeksi koulutusten parhaista puolista, myös opettajat saivat kehuja. Muilta osallistujilta koettiin saadun vertaistukea alan valinnan ja opiskelupaikan hakemisen mietintään. Moni sanoi kuitenkin kiinnostuneensa jo itse aloista siinä määrin, että olisi luultavasti ilmoittautunut koulutukseen myös sekaryhmässä.

Monen toimijan yhteistyössä

Työvoimakoulutuksien koulutuksen järjestäjänä toimii OSAO Edu ja rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Osallistujat ovat TE-toimiston asiakkaita, jotka voivat oman mielenkiintonsa pohjalta ilmoittautua koulutuksiin TE-toimiston nettisivuilla. Koulutusten sisältämät alat on valittu työllistävyyden perusteella. Nopea vilkaisu TE-toimiston sivuilla ilmoitettuihin avoimiin työpaikkoihin kertoo, että työelämään kaivataan tekijöitä juurikin näiltä aloilta, mihin mies- ja naisryhmissä pääsee tutustumaan.

Viimeiset koulutukset alkusyksystä 2020

Koulutukset jatkuvat heti alkusyksystä. Miesryhmiä toteutetaan vielä kaksi, joista ensimmäinen alkaa jo elokuussa puolessa välissä. Naisryhmä käynnistyy 7.9.2020, mikä on aloituspäivä myös viimeisen miesryhmän koulutukselle. Haku ryhmiin on auki TE-toimiston sivuilla, hyvinä hakusanoina toimivat miesryhmä ja naisryhmä. Aikaisempiin ryhmiin osallistuneiden positiivisten palautteiden turvin uskallan suositella koulutuksia muillekin työttömille työnhakijoille!