Tietosuoja

Noudatamme OSAOn toiminnassa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

 • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
 • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
 • avoimen informoinnin lisääminen

Kuntayhtymällä on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuojavastaavana OSAOssa toimii Sari Hyrkäs, tietosuojavastaava(at)osao.fi

Tietosuojaperiaatteemme

OSAO-konsernin tietosuojaperiaatteet:

 1. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys:
  Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön ja henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Rekisteröidyille tiedotetaan, mitä henkilötietoja heistä käsitellään, mihin tarkoitukseen, kuka käsittelee, miten kauan säilytetään, miten pyydetään oikaisua ja miten rekisteröity voi pyytää tietoja henkilötietojensa käsittelystä.
 2. Käyttötarkoitussidonnaisuus:
  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tiettyä ja nimenomaista tarkoitusta varten.
 3. Tietojen minimointi:
  Käsiteltävät tietosisällöt ovat asianmukaisia ja olennaisia sekä käsittelytarpeen mukaisia.
 4. Täsmällisyys:
  Käsiteltävät henkilötiedot ovat oikein ja tarvittaessa päivitettyjä.
 5. Säilytyksen rajoittaminen, eheys ja luottamuksellisuus:
  Henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti, suojattuna luvattomalta ja lainvastaiselta käytöltä, käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta ja niin kauan kuin on tarpeen.
 6. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan ja osoittaa sen erillisen dokumentaation avulla.

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja käsittelytoimista

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, asianmukaisesti ja lakien vaatimalla tavalla.

Lisätietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi saat opiskelijoiden osalta Wilmasta ja henkilöstön tietojen osalta Intrasta.

Rekisteröidyn informoiminen: Hakija- ja opiskelijatiedot 

Rekisteröidyn informoiminen: Henkilöstöhallinnon rekisteri

Rekisteröidyn informoiminen: Kameravalvonnan järjestelmä 

Rekisteröidyn informoiminen: Työelämäasiakkuuksienhallintajärjestelmä CRM

Rekisteröidyn informoiminen: Väärinkäytösten ilmoituskanava

 

Ulkopuolelta tulevien asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä on olemassa toiminto-/palvelukohtaiset kuvaukset, jotka löytyvät kyseisen palvelun yhteydestä.

Mikäli haluat tarkistaa, mitä henkilötietojasi rekisterimme on tallennettu, tulosta ja täytä oheinen lomake ja toimita lomake käyttämäsi palvelun yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti.

Rekisteröidyn tietopyyntö

Epäiletkö, että olemme käsitelleet henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, OSAOn tietosuojaperiaatteiden tai muiden säädösten vastaisesti tai asiattomasti? Tulosta ja täytä lomake ja toimita lomake sähköpostin liitetiedostona OSAOn tietosuojavastaavalle, tietosuojavastaava(at)osao.fi.

Henkilötietojen käsittelyn väärinkäyttöepäily

Osao.fi -sivuston evästeet ja yksityisyydensuoja »