Toimiva yhteistyö tiivistyi yrityspoluksi

Mäntyöljyä Oulussa jalostava tuotantolaitos Kraton Chemical Oy ja OSAO ovat tehneet yhteistyötä jo kauan. Nyt hyvät ja toimivat työtavat on tiivistetty yrityspolkumalliksi, Kraton-poluksi, joka tarjoaa paljon niin opiskelijalle kuin työnantajallekin.

OSAOn vuonna 2017 alkaneen Tehokkaasti työhön -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ammatilliseen koulutukseen työvaltaisia toimintamalleja, joiden avulla parannetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. OSAOn ja Kratonin vuosien yhteistyöstä on OSAOn Rauno Hurmeen mukaan ollut helppo lähteä muovaamaan valmista tuotetta, Kraton-polkua. Oppilaitoksen sisällä mallia on tarkoitus laajentaa myös muihin osaamispalveluihin.

”Pystymme tarkastelemaan tutkinnon perusteissa sitä, mitä sisältöjä opiskelija oppii työpaikalla hyvin. Oppilaitoksessa käydään tarkemmin teoriaa ja työn tekemisen perustaitoja, yrityksessä päästään soveltamaan opittua käytännön työtehtävissä”, Hurme selittää.

Yrityspolkumalli tuottaa työnantajille potentiaalisia tulevaisuuden työntekijöitä, ja antaa myös prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelijalle lisää eväitä työelämään. Oikea tuotantolaitos oppimisympäristönä on opiskelijalle mahtava mahdollisuus, vaikka Kraton-polku onkin tiivistahtinen ja työntäyteinen. Tiiviillä yhteistyöllä päästään Hurmeen mukaan hyviin lopputuloksiin.

”Tämä vaatii tietenkin paljon työtä opiskelijalta: on työelämän vaatimukset, mutta samalla myös tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset, jotka toisiaan täydentämällä mahdollistavat tutkinnon suorittamisen. Mutta sitä varten me opettajat ja ohjaajat olemme olemassa – jotta opiskelija onnistuu!”

Näköala käytännön työelämään

Kratonin tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus ja vastuullisuus. Yhtiössä uskotaan vahvasti tiimityön voimaan, eikä ketään jätetä yksin oppimaan ja pärjäämään. Ryhmätyötaitoja on siis löydyttävä myös opiskelijoilta.

”Meillä työskennellään yhdessä, ja pulmatilanteissa ja ongelmaratkaisussa on kyettävä selvittämään asia porukalla ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa”, Kratonin työpaikkaohjaaja Aki Särkelä summaa.

Vastuullisuus näkyy Kratonilla sekä yhtiön sisällä että toiminnassa ympäröivässä yhteisössä. Esimerkiksi juuri yhteistyö OSAOn kanssa on vastuullista toimintaa parhaimmillaan.

”Tarjoamme nuorille mahdollisuuden käytännön työelämään ja näköalaa siihen, mitä oikeastaan on opiskelemassa ja onko tämä se ala, jolla haluaa jatkaa”, Vesa Pirnes kertoo.

”Meillä kunnioitetaan ja arvostetaan toinen toisiamme. Nuoret kokevat arvojen opettamisen tärkeäksi, ja he saavat hyvää tukea opintoihin sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.”

Kuten monella alalla, myös Kratonilla huolta herättää se, miten uusia tekijöitä riittää tulevaisuudessa työpaikoille.

”Kilpailu varmasti kovenee alalla kuin alalla. On tehtävä töitä, jotta saadaan niitä tulevaisuuden tekijöitä. Hyvä maine työpaikkana kuitenkin leviää myös meillä olleiden opiskelijoiden välityksellä, ja se parantaa meidän asemaamme työnantajana”, Kratonin tuotantopäällikkö Vesa Pirnes pohtii.

Tulevaisuuden tekijöitä kasvattamassa

Yrityspolkumallissa yrityksen osaaminen tulee tehokkaasti käyttöön myös oppilaitoksella: räätälöityyn koulutukseen kuuluu työelämän edustajien osallistuminen opetukseen.

”Opiskelijoille ja meille on opettavaista, että täältä käy henkilöitä puhumassa asioista, jotka ovat yrityksessä pinnalla. Siten mekin pysymme kehityksessä mukana”, OSAOn Rauno Hurme iloitsee.

Yrityspolulle Kratonille hakevat opiskelijat käyvät läpi haastattelun, josta he saavat myös palautetta. Muunkinlaisten työelämätaitojen opettaminen nähdään yhtiössä tärkeänä. Työpaikkaohjaajat seuraavat koko ajan työhön kasvamista samalla opettaen ja innostaen.

”Kun koulun penkiltä tulee isoon tehtaaseen ja näkee teollisuuden todellisuuden, on se opiskelijalle suuri muutos. Silloin saattaa jännittääkin, mutta meidän tehtävämme on kannustaa ja rohkaista!” Aki Särkelä sanoo.

Lue lisää työelämäpalveluista

Tutustu prosessiteollisuuden perustutkintoon