Tue nuorta tekemään aidosti oma valinta

Peruskoulun päättävällä nuorella on edessään ensimmäinen valinnan paikka. Vaihtoehtoina yhteishaussa ovat niin ammatillinen koulutus, lukio, kansanopisto kuin uusi TUVA-koulutuskin. Valinta on mielenkiintoinen ja jännittävä, mutta se voi olla myös vaikea ja vaativa.

Suomen joustava koulutusjärjestelmä mahdollistaa jatko-opinnot toisen asteen jälkeen korkeakoulussa, valitsipa nuori minkä vaihtoehdon tahansa. Suuntaa voi vaihtaa myös opintojen aikana. Siirtymiset tutkintojen välillä sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä ovat arkipäivää.

Ammatillisesta koulutuksesta voi jatkaa korkeakouluun. Opetushallituksen tilaston mukaan vuonna 2020 43 %:lla ammattikorkeakouluista ja 11 %:lla yliopistoista valmistuneilla oli pohjalla ammatillinen perustutkinto.

Hyvät 9-luokkalaisten huoltajat, tutustukaa yhdessä nuoren kanssa ennakkoluulottomasti ammatillisen koulutukseen ja sen koulutustarjontaan. OSAOssa on tarjolla kevään yhteishaussa 1971 opiskelupaikkaa yli kolmessakymmenessä eri perustutkinnossa. Erilaiset osaamisalat ja osaamispolut mahdollistavat lähes sata erilaista uravaihtoehtoa.

Ammatillisessa koulutuksessa edetään yksilöllisesti – nopeasti tai hitaasti, itsenäisesti tai tukea saaden. Kaksoistutkintolaiset suorittavat perustutkinnon rinnalla ylioppilastutkinnon. Väyläopinnot mahdollistavat suoran jatko-opintopaikan ammattikorkeakoulusta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen antaa tuntuman oikeaan työhön, kerryttää työkokemusta ja avaa ovia työpaikkoihin.

Työelämä muuttuu. Urapolku, jonka nuori nyt valitsee, ei välttämättä säily samana koko työuran ajan. Allekirjoittanutkin on aloittanut autonasentajana ja edennyt autoalan opettajasta opinto-ohjaajaksi. Myös moni tämän päivän nuori tulee vaihtamaan alaa työuransa aikana. Ei ole väliä mitä opiskelee, kunhan opiskelee.

Jokaisella nuorella on omat toiveensa, mielenkiinnon kohteensa ja vahvuutensa. Pohtikaa ja suunnitelkaa nuoren tulevaisuutta rakentavasti. Jos nuori haluaa hakea ammatilliseen koulutukseen, älkää asettako ehdoksi lukio-opintoihin osallistumista. Tuetaan nuorta tekemään aidosti oma valinta ja urapolun alku.

Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, OSAO

OSAOssa on kevään yhteishaussa tarjolla 1971 opiskelupaikkaa. OSAOlla on yksiköt Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 22.2.–22.3.2022 osoitteessa opintopolku.fi.