Tutkinnot uudistuvat – tarjolle nykyistä laajempia kokonaisuuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2015 työelämän ohjausryhmän, jonka esitysten pohjalta ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistetaan vuosien 2018-2019 aikana.

Tutkintorakenteen uudistuksen lähtökohtana on ollut työelämän muutokseen vastaaminen ja työntekijöiden ja yksilöiden erilaistuvien työurien ja -tehtävien huomioon ottaminen ammatillisessa koulutuksessa. Työn muutos edellyttää tutkinnoilta nykyistä enemmän joustavuutta ja valinnan mahdollisuuksia. Tutkintokoulutuksia on suunniteltu nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka tarjoavat tutkinnon suorittajalle paremmat mahdollisuudet osaamisen varmistamiseen hänen työhönsä ja urasuunnitelmiinsa soveltuvilla kokonaisuuksilla.

Ammatillisten tutkintojen määrä vähenee 315 tutkinnosta 164 tutkintoon. Vaikka tutkintojen määrä tutkintorakenteessa vähenee, työelämässä tarvittava osaaminen edelleen säilyy tutkinnoissa. Jatkossa osaamiskokonaisuudet ovat yhä useammin osa laajempaa kokonaisuutta, josta tutkinnon suorittaja voi valita itselleen parhaiten soveltuvan kokonaisuuden. Osaamispisteet otetaan käyttöön myös kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa (180 osp), ammattitutkinnoissa (150 osp) ja erikoisammattitutkinnoissa (180 osp).

OSAOn Kontinkankaan yksikössä tutkintorakenteen uudistus näkyy seuraavalla tavalla tulevissa koulutuksissa:

Ammatilliset perustutkinnot 1.8.2018 alkaen

  • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, johon on yhdistetty osaaminen aikaisemmista hiusalan ja kauneudenhoitoalan perustutkinnoista. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019.
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osat ja osaamisalat on päivitetty. Seuraava koulutus alkaa 4.2.2019 (mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön osaamisalat)
  • Välinehuoltoalan perustutkinto on uusi tutkinto. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019.

Ammattitutkinnot 1.1.2019 alkaen, OSAOssa keväällä 2019 alkavia koulutuksia

  • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen liikunnan ja valmentajan ammattitutkinnoista. Koulutus alkaa 16.4.2019.
  • Hieronnan ammattitutkinto, aikaisempi hierojan ammattitutkinto. Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on päivitetty. Koulutus alkaa 7.1.2019
  • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen mm. aikaisemmasta perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta. Koulutus alkaa 21.2.2019
  • Terveysalan ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen mm. aikaisemmasta kipsausalan ammattitutkinnoista. Tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osat ja osaamisalat on päivitetty. Koulutus alkaa syksyllä 2019.

Erikoisammattitutkinnot

  • Hieronnan erikoisammattitutkinto, aikaisempi hierojan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osat ja osaamisalat on päivitetty. Koulutus alkaa 14.1.2019
  • Syksyllä aloitetaan lisäksi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen mm. työvalmennuksen erikoisammattitutkinnoista.

Katso haussa olevat koulutukset OSAOn koulutuskalenterista » tai tutustu koko koulutustarjontaamme www.osao.fi/hakijalle »

Kaikkiin ammatillisen koulutuksen tutkintoihin voit perehtyä Opetushallituksen e-perusteissa ja Opintopolku.fi palvelusta.