Tutkinto ja työpaikka vuodessa

Sujuvasti etenevät opinnot voivat parhaimmillaan johtaa suoraan työpaikkaan. Näin kävi Harri Kähköselle, joka sai tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon pakettiin alle vuodessa ja työllistyi suoraan teknologiayritys TactoTekille, jonne hänelle räätälöitiin henkilökohtainen opintopolku.

Oululainen TactoTek kehittää, teollistaa ja lisensioi IMSE™-teknologiaa, jossa painettu elektroniikka ja erilaiset komponentit integroidaan ruiskuvaletun kolmiulotteisen rakenteen sisään. Uuden teknologian kehittämisessä työntekijältä vaadittava osaaminen on hyvin erityistä, joten koulutusyhteistyössä lähdetään siitä, että valmistuva opiskelija voi jäädä yritykseen töihin.

”Emme siis ajattele vain harjoittelua, vaan polkua pitemmällekin. Yhä enemmän siirrymme siihen malliin, että voimme kasvattaa itse itsellemme uusia työntekijöitä”, TactoTekin henkilöstöjohtaja Anna-Maria Heikkinen kertoo.

OSAO on luonteva kumppani teknologiayritykselle, joka tarvitsee juuri tietynlaista osaamista. Onnistumiset syntyvät aidossa kolmikantayhteistyössä: niin oppilaitos, opiskelija kuin yrityskin ovat saman pöydän ääressä luomassa polkua tutkintoon ja työelämään.

”Kun kaikki ovat tyytyväisiä, voidaan lähteä rakentamaan yrityspolkua. Me OSAOssa haluamme olla yrityksille aidosti kumppanina tekemässä onnistumisia”, kuvailee OSAOn lehtori Jyrki Tolonen.

Kollegansa Tapani Litendahlin kanssa Tolonen käyttää opetussuunnitelmaa työkaluna keskusteluissa, joissa henkilökohtaista opintopolkua luodaan. Näin voidaan yhdessä selvittää, mitkä alueet voidaan oppia työpaikalla ja miten osaamistavoitteet varmasti saavutetaan.

Ammattiin nopeasti ja yksilöllisesti

Valmistunut Harri Kähkönen on hyvin kiitollinen mahdollisuudesta yksilölliseen opiskeluun. OSAOta hän kiittelee laadukkaaksi oppilaitokseksi, jossa opettajilla on laajat kontaktit alueen yritysmaailmaan. Henkilökohtaisen opintopolun avulla uuden alan opiskelu on joustavaa ja vikkelää.

”Suoritin paljon opintoja työpaikalla. Siitä tuli ihan vitsikin, että olenko minä nyt se ensimmäinen ’IMSEnomi’”, Kähkönen nauraa viitaten TactoTekin lisensioimaan teknologiaan.

Vitsissä on kuitenkin toinen puoli totta, sillä henkilökohtaisiksi räätälöidyt opinnot tuottavat tarvittavia erikoisosaajia. OSAOn asiantuntemus palveleekin hyvin juuri silloin, kun erilaisia tutkinnon osia halutaan yhdistellä. Luotettava kumppani myös tuntee alan ja yrityksen tarpeet.

”Yrityksen kannalta on todella tärkeää, että oppilaitoksessa ymmärretään yrityksen toiminta ja sen vaatimukset sekä se, millaisia ominaisuuksia ja millaista osaamista sopivalta opiskelijalta vaaditaan. Silloin voimme löytää niitä timantteja oppimaan meidän kanssamme”, TactoTekin Anna-Maria Heikkinen tiivistää.

Riskitön rekrytointikanava

Usein kolmikantayhteistyö lähtee koulutussopimuksesta, jonka kesto voi vaihdella työpaikalla suoritettavien tutkinnon osien mukaan. TactoTekin tuotantojohtaja Hannu Tiainen on sitä mieltä, että koulutussopimus on edullista kaikille osapuolille.

”Myös opiskelija näkee, millaista alalla on ja onko työ häntä varten, vaikka koulutussopimus ei varsinaiseen urapolkuun johtaisikaan. Meille tämä taas on nopea, melko riskitön tapa löytää sopivia työntekijöitä.”

Elektroniikka-asentajaksi toukokuussa valmistunut Harri Kähkönen toimii nyt työpaikkaohjaajana seuraavalle OSAOn opiskelijalle TactoTekillä. OSAOn Jyrki Tolonen kertoo opiskelijoiden työllistymisen olevan tärkeää myös oppilaitokselle.

”Se on meille yksi koulutuksen laadun mittari.”

Hyvät yhteistyömallit ja laajat verkostot tuottavat paikalliselle teollisuudelle paikallista osaamista. OSAOn opettajat osaavat nähdä, millaisia taitoja opiskelijoilla on ja millaisiin yrityksiin he sopisivat oppimaan. Parhaat tarinat saavat tietenkin opiskelijan kannalta onnellisen lopun, työpaikan, mutta hyvin kuljettu matka on tärkeää myös yrityspolkumalleja kehittävälle OSAOlle ja uusia osaajia etsivälle yritykselle.

”OSAO on tehnyt tämän meille todella helpoksi, ja kaikki oppilaitoksen tuki on tullut kuin tarjottimella”, Hannu Tiainen kiittelee.