Työelämältä hyvää palautetta OSAOlle

OSAO on saanut valtakunnallisella kyselyllä reilun vuoden ajan palautetta koulutus- ja oppisopimuspaikkojen työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta.  

Palaute annetaan OSAOn toiminnasta, eikä palautetta pyydetä esimerkiksi työpaikan ohjaustoiminnan tai opiskelijan työpaikkajakson onnistumisesta.  

Tänä syksynä tehtyjen palautteiden perusteella olemme onnistuneet hyvin (arviointiasteikolla 1–5):  

  • Yhteistyö on OSAOn kanssa sujuvaa (4,3)
  • Olemme tyytyväisiä OSAOn toimintaan järjestää työelämässä oppimista (4,2)
  • Voisimme rekrytoida OSAOlta valmistuneita opiskelijoita (4,3)
  • Näytön toteutus yhteistyössä OSAOn kanssa sujui hyvin (4,4) 

Työnantajien mielestä kehittämistarpeita on siinä, kuinka hyvin onnistumme tiedottamaan heitä ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista. Toisena kehittämistoiveena nousi esille se, kuinka OSAO tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikan osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaa työpaikalla. 

Kyselyssä nousi myös esille, että työpaikkaohjaajat kaipaavat OSAOlta enemmän tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen.  Tukea kaivataan myös opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen. 

Palautteiden kautta vahvistamme entisestään yhteistyötä työpaikkojen kanssa. Kiitämme kaikista palautteista!  

Lisätietoja:  

OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320, palveluttyoelamalle@osao.fi

Tutustu OSAOn palveluihin työelämälle