Työpaikkaohjaaja ja opettaja ovat työpari – yhteistyö voi lisätä koko alan vetovoimaa

Tulevat osaajat tarvitsevat erityisesti tiettyjä henkilöitä matkallaan kohti ammattitaitoa: osaavia työpaikkaohjaajia. He voivat opiskelijoiden onnistuneiden kokemusten kautta kasvattaa myös koko alan vetovoimaisuutta ja houkutella uusia ihmisiä innostumaan alasta.

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä, sanoo OSAOn suunnittelija ja työpaikkaohjaajakoulutuksia Oulun TOPPI-verkostossa koordinoiva Minna-Liisa Myllylä.

”Parhaimmillaan työpaikkaohjaaja auttaa opiskelijaa, uutta työntekijää, sitoutumaan työhön ja työpaikkaan”, Myllylä kertoo.

Tärkeää työtä tekeville työpaikkaohjaajille maksutonta koulutusta järjestävään TOPPI-verkostoon kuuluvat OSAOn lisäksi Ammattiopisto Luovi, PSK-Aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto ja Oulun Palvelualan Opisto. Sekä alakohtaisia että monialaisia koulutuksia järjestetään paitsi ympäri vuoden myös yritysten ja organisaatioiden toiveesta räätälöidysti.

Koulutuksia on monen kestoisia. Muutaman iltapäivän tai päivän kestävien koulutusten lisäksi loppuvuodesta 2021 tarjotaan kahden tunnin lyhytperehdytyksiä, joihin voi osallistua etäyhteydellä. Myllylä kertoo, että lyhytperehdytysten toivotaan tuovan työpaikkaohjaajakoulutuksen saataville entistä laajemmalle kohderyhmälle: myös sellaisille pien- tai yksinyrittäjille, joille pitempiin koulutuksiin osallistuminen aiheuttaa aikatauluongelmia.

”On hyvä muistaa, että kevyimmillään ohjaamiseen perehtyminen on sitä, että ohjaava opettaja perehdyttää ohjaajaa tehtäväänsä ja kertoo tärkeimmät asiat. Jos on kiinnostusta käsitellä enemmän ohjaamiseen liittyviä asioita, on tällainen pitempi koulutus paikallaan.”

Työpari vastaa opiskelijan oppimisesta

Kun opiskelija lähtee oppimaan työelämään, tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä sekä ammatillisten valmiuksien saavuttamista. Siitä on osaltaan vastuussa työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan muodostama työpari. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka saattelee opiskelijoita kohti työelämää. Opettaja taas on pedagogisessa vetovastuussa työpaikalla oppimisen etenemisestä ja on tärkeä tuki työpaikkaohjaajalle, vaikka häntä vähemmän arjessa näkyykin.

”Työpaikkaohjaajan avaintaitoja taas ovat edellä mainittujen lisäksi se, että osaa arvioida ja kehittää omaa työtään. Koulutuksessa annetaan vinkkejä sitten siihen, miten opiskelijaa olisi hyvä ohjata ja miten ja missä tilanteissa palautetta kannattaa antaa”, Minna-Liisa Myllylä muistuttaa.

Liikunta-alan ja hierojien työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistunut Sari Lahenius-Oilinki Fysio-Centeristä kertoo saaneensa koulutuksesta paljon irti.

”Tärkeää on, että opiskelijalle tulee hyvä ja turvallinen olo, kun hän aloittaa työt uudessa työpaikassa. Koulutuksessa on voinut oppia huomaamaan, kuinka erilaisia ja yksilöllisiä opiskelijoita ja oppijoita on. On hyvä osata ottaa erilaisuudesta vähän itselleen ja antaa jotain takaisin: ohjaaminen on kahden kauppa, jossa sekä opiskelija että ohjaaja saavat jotain”, hän kertoo.

Samoja oppeja voi Lahenius-Oilingin mukaan käyttää myös omassa asiakastyössä. Työpaikkaohjaajakoulutus antaakin työelämän edustajille paljon muutakin kuin taitoja ohjata opiskelijaa.

”Oma ammattitaito syvenee, kun ohjaajan roolissa täytyy koko ajan osata perustella omaa toimintaansa. Palautteenanto-, perehdyttämis- ja viestintätaidot vahvistuvat, ja myös ihmisten johtamisen ja organisoinnin kyky kehittyy samoin kuin oman ja muiden työn suunnittelun taito”, Myllylä luettelee.

Henkilöstön perehtyneisyys ja sitoutuminen opiskelijan ohjaamiseen voivat myös lisätä työpaikan vetovoimaa. Opiskelijan ohjaamisesta kiinnostuneet ja innostuneet työpaikkaohjaajat voivat parhaimmillaan kasvattaa työpaikan kiinnostavuutta opiskelijoiden eli potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa.

”Loppupeleissä aina toivotaan, että opiskelijalle voidaan tarjota työpaikka. Siihen päästään hyvällä ohjauksella ja opiskelijan hyvällä työllä. Pitää ajatella niin, että kyseessä on oma tuleva kollega”, Lahenius-Oilinki täydentää.

Hyvä ohjaus auttaa koko alaa

Opiskelijoiden myönteisen kokemukset ohjaamisesta voivat myös lisätä koko alan kiinnostavuutta ja vetovoimaa. Minna-Liisa Myllylä kuvaa työpaikkaohjaajia tietynlaisiksi esikuviksi opiskelijoille.

”Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä voidaan osaltaan saada aloille pito- ja vetovoimaa ja uusia ihmisiä kiinnostumaan ammatista ja työtehtävistä. Se korostuu nykyään, kun monella alalla on kohtaanto-ongelmia ja haasteita löytää työvoimaa.”

Paitsi, että työpaikkaohjaajalla on koko ajan tukena myös opettaja oppilaitoksen puolelta, OSAO auttaa yhdessä TOPPI-verkoston kanssa yrityksiä saamaan juuri heille sopivaa koulutusta. Omiin tarpeisiin räätälöityä tai omiin aikatauluihin sopivia perehdytyksiä pääsee suunnittelemaan ottamalla yhteyttä Minna-Liisa Myllylään.

Sari Lahenius-Oilinki kannustaa jokaista yritystä rohkaistumaan oppilaitosyhteistyöhön – oli se sitten millaista vain.

”Kontakteista on tietenkin aina hyötyä: mitä enemmän niitä on, sitä paremmin menee. Myös omien työntekijöiden kouluttaminen on helppoa, kun valmiit yhteydet oppilaitokseen on. Samoin esimerkiksi työntekijöiden virkistymiseen voi löytyä oppilaitoksesta keinoja.”