Uusi vararehtori uskoo yhdessä tekemisen voimaan

OSAOn uusi vararehtori Anni Miettunen uskoo yhdessä tekemisen siivittävän organisaation hyviin tuloksiin. Opetushallituksesta OSAOon siirtynyt Miettunen haluaa toimia roolissaan asioiden mahdollistajana ja vauhdittajana.

OSAOn uusi vararehtori Anni Miettunen on täynnä virtaa. Elokuun alussa työt OSAOssa aloittanut Miettunen on solahtanut uuteen työhönsä nopeasti ja vaikuttaa silminnähden innostuneelta uudesta pestistään.

”OSAOssa on tekemisen meininkiä. Täällä työskentely on hieno tilaisuus olla mukana kehittämässä organisaation toimintaa ja vahvistaa samalla omaa osaamistani”, Miettunen sanoo.

Vararehtorin tehtäviin Miettunen siirtyi Opetushallituksen oppimisen ja kansainvälistymisen tuen johtajan tehtävästä. Miettusella on monipuolinen ja pitkä työkokemus liike-elämästä, ammattikorkeakoulusta ja ammatillisen koulutuksen kentältä. Hän on toiminut myös ammatillisena opettajana.

”On etuoikeus, että olen saanut nähdä työelämää eri näkökulmista. Monipuolisesta kokemuksesta on ehdottomasti hyötyä,” Miettunen sanoo.

OSAOssa Miettunen vastaa vararehtorina pedagogisesta johtamisesta, kehittämisestä, laatuasioista ja kansainvälisyydestä. Hän toimii myös yksikönjohtajien esihenkilönä.

”Vastaanotto OSAOssa on ollut lämmin. Ensimmäisen kuukauden aikana olen muodostanut tilannekuvaa siitä, missä mennään. Tällä tavalla saamme tarkennettua yhteisiä tavoitteita, joita kohti kuljemme.”

Pohjoiseen työn perässä siirtyminen ei Miettusta sen suuremmin jännittänyt.

”Olen utelias ja uskalias. Siellä ollaan, missä hommia tehdään”, Miettunen hymyilee.

Yhdessä tekemällä eteenpäin

Miettunen näkee itsensä ennen kaikkea asioiden mahdollistajana. Hän kokee onnistuvansa työssään, kun OSAOlaiset, johtajakollegat ja esihenkilöt onnistuvat työssään ja yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan.

”Koen, että oma roolini on toimia asioiden vauhdittajana ja katalysaattorina sekä tuulensuojana, kun on tarpeen”, Miettunen sanoo.

Miettusen mukaan organisaatiossa tarvitaan erilaisia tekijöitä, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Hän korostaa jaetun johtajuuden ja asiantuntijuuden sekä yhdessä tekemisen ja yhteisen vastuun merkitystä. Hänen mukaansa yhdessä tekemisellä on suora vaikutus myös työhyvinvointiin ja vapaa-ajalla palautumiseen.

”Jokaista tarvitaan, että saamme jotain yhdessä aikaiseksi. Emme tee kaikki samaa työtä, mutta rikastutamme kokonaisuutta omalla tehtävällämme”, Miettunen sanoo.

Työyhteisössä Miettunen pitää tärkeänä positiivisen keskinäisen riippuvuuden suhdetta. Hän kehuu, että OSAOssa tehdään jo nyt luontaisesti töitä kohti yhteistä maalia. Miettunen korostaa, että kukaan ei pärjää työyhteisössä yksin.

”Meidän täytyy kaikkien mieltää, että olemme täällä tekemässä töitä saman asian eteen. Jokaisen roolilla on merkitystä”, Miettunen korostaa.

Avointa dialogia oppivelvollisuudesta

Tänä vuonna voimaan tulleen oppivelvollisuuden laajentamisen Miettunen näkee vahvistavan koulutuksen laatua.

”Jokaisella perusopetuksesta tulevalla opiskelijalla täytyy olla verkko, joka kannattelee. Verkostoyhteistyö esimerkiksi etsivän nuorisotyön sekä terveys- ja sosiaalitoimen kanssa on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on, että kaikki saisivat oppia omista lähtökohdistaan.”

Miettunen sanoo, että matalan kynnyksen yhteydenpito opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Opetushallitukseen on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi osana koulutusjärjestelmää.

”Myös positiivinen palaute on paikallaan. Avoin dialogi kehittää julkista hallintoa entistä jouhevammaksi”, Miettunen pohtii.

Verkostot ovat OSAOn vahvuus

Ammatillisella koulutuksella on Pohjois-Suomessa vahvat perinteet. Miettusen mielestä OSAOlla on hyvät verkostot ja vahvaa yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

”Tarvitsemme erilaisia toimijoita ja yhteistyötahoja menestyäksemme. OSAOssa konkretisoituu se, että ammatillinen koulutus on vahvasti elinkeinoelämän työkalu. Täällä nähdään se yhteinen hyvä, joka ammatillisen koulutuksen kehittämisellä saavutetaan”, Miettunen toteaa.

”Elinikäisen oppimisen taso on Pohjois-Pohjanmaalla todella hyvä. Jokaisella osaajalla on merkitystä.”

Luova laiskottelu kunniaan

Vapaa-ajalla Miettunen rentoutuu urheillen, kotitöitä tehden ja Simon Viantienjoella maalaistalon puutarhaa hoitaen. Hän pitää tärkeänä myös luovaa laiskottelua.

”Joskus pitää pysähtyä miettimään tai vaihtoehtoisesti olla miettimättä asioita. Pään nollaus on tärkeää.”

Miettunen sanoo, että ajan trendi on näyttää jatkuvasti tehokkaalta.

”Jos itsestään koko ajan antaa, niin milloin uudistuu? On hyvä, että välillä saa vain olla ja ajatella”, Miettunen sanoo.