Välinehuoltaja – terveydenhuollon ytimessä

 

Välinehuoltoala on nopeasti kehittyvä työelämän ala, jossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Välinehuoltoa on luonnehdittu sairaalan sydämeksi, jota ilman ei esimerkiksi leikkaustoimintaa voisi olla.

Leikkauksissa käytetyt instrumentit, kuten sakset, atulat, haavahaat ja neulankuljettimet, kulkevat juurikin välinehuoltoprosessin kautta, jossa ne huolletaan käyttökuntoon seuraavaa toimenpidettä varten. Suurin osa työpaikoista keskittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuten sairaaloiden välinehuoltokeskuksiin, leikkaus- ja anestesiaosastoille sekä suun terveydenhuollon yksiköihin. Terveydenhuollon yksiköiden lisäksi välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut voi työllistyä esimerkiksi lääkealalle, kemian- tai elintarviketeollisuuteen tai pieneläinklinikalle.

Toisen vuoden välinehuoltajaopiskelija Olli-Pekka Martikaisen mukaan välinehuoltajalta vaaditaan työssään tarkkuutta ja huolellisuutta sekä aseptista omaatuntoa. Olli-Pekan vahvuuksia on näiden lisäksi myös vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, joita tarvitaan myös välinehuoltajan ammatissa. Hänellä on takanaan kaksi työpaikalla tapahtuvan koulutuksen jaksoa, toinen Kajaanin keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa ja toinen Limingan terveysaseman välinehuollossa.

”Koululla opiskeltua teoriaa ja käytännön taitoja pääsee mukavasti harjoittelemaan useilla työpaikalla tapahtuvan koulutuksen jaksoilla”, Olli-Pekka kertoo.

Välinehuoltajan keskeisiin työtehtäviin kuuluu erilaisten välineiden ja instrumenttien tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen. Lisäksi välinehuoltajan on tunnettava huollettavien välineiden nimet, niiden ominaisuudet sekä erityismerkinnät ja huoltotavat.

”Instrumenttien oikeanlainen ja turvallinen käsittely takaa osaltaan työn laadukkaan lopputuloksen”, Olli-Pekka kertoo painokkaasti.

Työympäristöstä riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista on aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin ja tätä näkökulmaa on Olli-Pekan mukaan korostettu vahvasti opintojen aikana.

”Mielenkiinto välinehuoltajan työhön on vain kasvanut opintojen edetessä ja joka päivä oppii jotain uutta. Tarkoituksena on valmistua välinehuoltajaksi tämän vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen työllistyä – tietenkin!”, Olli-Pekka huikkaa vielä lopuksi ja jatkaa instrumenttien tarkastamista.

Tutustu koulutukseen: Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja »