Valmennus siivittää Annikin OSAOsta valoisin mielin eläkkeelle

OSAOn ravintola- ja catering-alan lehtori Annikki Lotvonen osallistui syksyllä työnantajan tarjoamaan Valoisin mielin eläkkeelle -valmennukseen. Valmennuksessa eläkkeelle siirtymistä käsiteltiin muun muassa identiteetin ja hyvinvoinnin näkökulmasta. OSAOssa eläköitymisen tukeminen nähdään tärkeänä osana hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

OSAOn henkilöstöpalveluissa heräsi alkuvuodesta kysymys siitä, miten työuransa loppuvaiheessa olevia työntekijöitä voitaisiin tukea paremmin eläköitymiseen liittyvissä asioissa. Palvelussuhdepäällikkö Anne Heikkinen otti yhteyttä Eläkeliittoon, jossa oltiin juuri käynnistelemässä täysin uutta, pilotointivaiheessa olevaa valmennusta eläköityville.

Organisaatioille suunniteltu valmennus on suunniteltu Eläkeliitossa asiakaspalautteiden pohjalta.

”Saimme asiakaspalautetta, että olisipa tällainen koulutus ollut olemassa silloin, kun itse jäin eläkkeelle. Viesti meille on ollut, että olisi ollut hyvä pohtia eläköitymiseen liittyviä asioita yhdessä muiden kanssa vielä työelämässä olon aikana”, Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi kertoo valmennuksen taustoista.

OSAO Muhoksen yksikön ravintola- ja catering-alan lehtori Annikki Lotvonen haki mukaan Valoisin mielin eläkkeelle -valmennukseen saadakseen uusia näkökulmia eläköitymiseen liittyen. Pitkän, yli kaksikymmentä vuotta kestäneen työuran OSAOssa tehnyt Lotvonen suunnittelee eläköityvänsä elokuussa 2022. Annikki näki tiedotteen valmennuksesta intran koulutuskalenterissa ja innostui heti.

”Ajattelin että vau, täällä on tällainen kurssi! Kun esimies näytti osallistumiselleni vihreää valoa, ilmoittauduin heti mukaan.”

Eläköityminen mullistaa identiteetin

OSAOssa on tunnistettu, että eläkkeelle siirtymiseen valmistautuminen vähentää stressiä ja parantaa työhyvinvointia viimeisinä työvuosina. Avoimuus eläköitymisestä hyödyttää koko työyhteisöä ja mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen töissä jatkaville.

”Meille on tärkeää tukea työntekijöitä myös työuran loppupuolella. Haluamme panostaa OSAOssa kokonaisvaltaisesti hyvään ikäjohtamiseen. Valoisin mielin eläkkeelle -valmennus ei tähtää oman osaamisen lisäämiseen, vaan on satsaus työuran jälkeiseen hyvään elämään ”, Anne Heikkinen kertoo.

Anssi Kemppi Eläkeliitosta sanoo, että suomalainen yhteiskunta on vahvasti työkeskeinen. Töissä ja työyhteisön kanssa vietetään usein enemmän tunteja kuin perheen ja puolison kanssa.

”Työelämän ja eläköitymisen välinen raja voi olla hyvin jyrkkä ja yhtäkkinen. Ihmisten identiteetti kiteytyy vahvasti työn ympärille ja eläkkeelle siirryttäessä identiteetin murros on iso. Muutokseen kannattaa alkaa valmistautua jo muutama vuosi ennen eläköitymistä. Valmennuksemme vastaa tähän tarpeeseen.”

Eläköityminen on muutakin kuin taloudenhallintaa

OSAOlle räätälöity Valoisin mielin eläkkeelle -valmennus sisälsi neljä osiota. Teemoina olivat oman talouden hallinta, eläkeläisen identiteetti, eläköitymisen vaikutus ajankäyttöön ja sosiaalisiin suhteisiin sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Tämän lisäksi valmennukseen kuului ohjattu loppukeskustelu, jossa oli mukana Eläkeliiton asiantuntija ja jo OSAOsta eläköitynyt, kokemusasiantuntijana toimiva lehtori.

Eläkkeelle siirtyminen herättää ihmisissä monenlaisia tunteita. Aihe on iso ja saattaa vaatia eläköityvältä paljon pohtimista.

”Valoisin mielin eläkkeelle -valmennuksessa eläköitymistä käsitellään hyvin kokonaisvaltaisesti. Usein eläkeinfot ja valmennukset painottavat pelkästään talouteen liittyviä asioita, joka on toki tärkeää. Tässä valmennuksessa syvennyttiin kuitenkin myös identiteettiin ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin”, Anne Heikkinen kertoo.

Valmennukseen osallistunut Annikki Lotvonen kiittelee valmennuksen monipuolista sisältöä.

”Valmennus oli todella hyvä. On tärkeää, että eläköitymiseen liittyviä asioita joutuu miettimään etukäteen. On hyödyllistä pysähtyä miettimään, miltä oma elämä tulee näyttämään työuran päättymisen jälkeen. Myös talouspuolen miettiminen kannattaa, etteivät asiat tule yllätyksenä”, Annikki pohtii.

Valoisin mielin eläkkeelle

Annikki Lotvonen suhtautuu eläköitymiseen positiivisella mielellä. Aktiivisella ja sosiaalisella naisella ei ole vapaa-ajalla tekemisen puutetta.

”Odotan eläkkeelle jäämistä. Minulla on paljon harrastuksia ja ystäviä, ja tekemistä riittää! Harrastan luontoa, kalastusta, marjastusta, tanssimista, askartelua, korujen tekemistä ja ystävien kanssa puuhastelua”, Annikki kertoo.

Annikki on alkanut rakentaa myös arjen puitteita eläkeläisen elämään sopivammaksi, kun hän muutti vuosi sitten omakotitalosta kerrostaloasuntoon.

”Eläköityminen ei ole pelottava asia. Eläkkeellä odotan oman ajan lisääntymistä, tasapainoista arkea ja hyvää vointia”, Annikki sanoo.