Ammatillisen koulutusviennin näkymiä

Koulutusvienti on osa OSAO Edu Oy:n pitkän tähtäyksen strategiaa. Antti Rovamo on OSAO Edu Oy:n toimitusjohtaja sekä yksikönjohtaja OSAO Kaukovainion palvelut yksikössä.

Koulutusvienti on osa OSAO Edu Oy:n pitkän tähtäyksen strategiaa. Antti Rovamo on OSAO Edu Oy:n toimitusjohtaja sekä yksikönjohtaja OSAO Kaukovainion palvelut yksikössä.

Suomalainen koulutusvienti on vahvassa kasvussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi jo huhtikuussa hallituksen tälle vuodelle asettaman tavoitteen, 350 miljoonaa euroa, toteutuvan.

Koulutusviennistä ovat toistaiseksi vastanneet pääasiassa ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Näin myös Oulussa. Ammatillisen koulutuksen reformi on avannut kentän myös ammatillisille oppilaitoksille. Reformin myötä ammatillisista tutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta voidaan periä maksuja EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestetyssä koulutuksessa. Lisäksi ammatillisia tutkintoja ja niihin valmistavaa tutkintokoulutusta voidaan järjestää tilauskoulutuksena missä vain, kun ryhmän opiskelijat ovat ETA/EU-alueen ulkopuolelta.

OSEKK (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä) konsernissa ammatillisen koulutuksen koulutusviennistä ja ei-tutkintoon johtavasta markkinaehtoisesta koulutuksesta vastaa tammikuussa 2017 toimintansa aloittanut OSAO Edu Oy.

Suomalainen ammatillisen koulutuksen malli, johon kuuluvat perustutkintojen lisäksi ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kiinnostaa maailmalla. Kiinassa maan presidentti Xi Jinping on jopa kehottanut ottamaan mallia Suomesta. Kiinnostusta herättävät erityisesti teoriaopintoja tukeva ja niitä täydentävä työpaikalla tapahtuva oppiminen, näytöt ja joustavat henkilökohtaiset opintopolut. Nämä asiat nousivat esiin myös OSAO Edu Oy:nn huhtikuussa Hangzhouhun Kiinaan suuntautuneella neuvottelumatkalla. Paikallisissa ammattioppilaitoksissa vieraillessamme ja niiden johdon kanssa keskustellessamme havaitsemme yhteisesti, että suomalaisessa ammatillisen koulutuksen mallissa on paljon elementtejä, joiden avulla kiinalaista hyvin teoreettisista ja luokkaopetuspainotteista opetusmenetelmää voidaan terävöittää. Allekirjoitimme matkalla Zhongcen ammattioppilaitoksen kanssa koulutusyhteistyötä koskevan aiesopimuksen ja jatkamme neuvotteluja kolmen muun oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena on solmia syyslukukauden aikana aiesopimukset jokaisen oppilaitoksen kanssa ja aloittaa koulutusvientitoiminta vuonna 2019.

Oulussa on hyvä ja rakentava henki kaikkien koulutusviennin toimijoiden, niin julkisten kuin yksityistenkin, kesken. Hyvänä esimerkkinä käy se, että OSAO Edu Oy sai oven auki Hangzhouhun Oulun kaupungin ja Business Oulun kontaktien avulla. Myös Emiraattien suuntaan virittelemme yhteistyötä isolla konsortiolla, jossa on oppilaitosten lisäksi mukana yksityisiä toimijoita.

Koulutusvienti on osa OSAO Edu Oy:n pitkän tähtäyksen strategiaa. Suomen maine koulutuksen edelläkävijämaana ja hyvä PISA menestys antavat selkänojaa koulutusvientiponnistuksille. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ja luoda työpaikkoja sekä hyvinvointia talousalueellemme.

Teksti: Antti Rovamo
Kuva: Jouni Ylisuutari