Ammattikaista ohjaa eteenpäin

Esimerkiksi maahanmuuttajat saavat apua Ammattikaistan uraohjauksesta.

Esimerkiksi maahanmuuttajat saavat apua Ammattikaistan uraohjauksesta.

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden alusta. Keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelijalle tutkinto, joka työllistää alati muuttuvan työelämän työtehtäviin. Uudistus antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osia eri tutkinnoista, mikä laajentaa työllistymismahdollisuuksia ja avaa uusia vaihtoehtoja urasuunnitteluun.

Ammattikaista on OSAOn toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke. Ammattikaista tarjoaa uraohjauspalveluita TE-palveluiden asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen.

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Uraohjauspalvelut ovat tehokkaasti käytössä ja ne ovat tavoittaneet tähän mennessä 410 asiakasta. Hankkeessa kehitetty urasuunnittelumalli on julkaistu ESR-hankkeiden ohjelmakauden 2014 – 2020 valtakunnallisessa hyvien käytäntöjen oppaassa.

Urasuunnittelumalli on selkeästi auttanut asiakkaita sitoutumaan uraohjaukseen sekä löytämään opiskelu- ja työpaikkoja. OSAOssa urasuunnitteluprosessia on kehitetty asiakaslähtöisesti: keskiössä ovat yksilöllinen ohjaus, osaamisen tunnistaminen sekä osaamisperusteisen CV:n ja työhakemuksen tekeminen.

Urasuunnittelu on taito, joka opitaan harjoittelemalla. Työelämän ja koulutusasteiden muutokset ovat nostaneet uraohjauksen ja urasuunnittelutaitojen harjoittelun merkitystä erityisesti jo opintojen aikana.

Lue lisää hankkeesta Ammattikaistan verkkosivuilta »

Katso opiskelija Akon tarina (Youtube) »

Marjo Vilppola on projektipäällikkö ja kasvatuspsykologi OSAOssa. Kirjoitus on julkaistu Forum24:ssa 27.12.2018.