Monialaisesti kohti unelmia

Oma juttu löytyy aina, kun vähän tutkiskelee – ja lähtee rohkeasti kokeilemaan uutta. Tätä mieltä on Päivi Ahola, arkkitehti, vaatetusalan artesaani ja tuleva maisteri vaatetussuunnittelussa. Päivi on ehtinyt elämänsä aikana opiskella niin korkea-asteella kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Hän on uskaltanut toteuttaa unelmiaan ja hypätä rohkeasti uuteen.

”Vuonna 2015 otin opintovapaata arkkitehdin työstä ja lähdin opiskelemaan vaatetusalaa OSAOon. Se oli täydellinen irtiotto siitä, mitä olin tehnyt aiemmin”, Päivi kertoo.

”Valmistuttuani sain Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahastolta apurahan yksilöllisen mitoituksen ja digisovellusten kartoittamista varten. Silloin tajusin, että minun on ehdottomasti opittava lisää. Hain Lapin yliopistoon ja pääsin suorittamaan maisteriopintoja vuonna 2018.”

Päivillä on selkeä halu kehittää itseään jatkuvasti. Esimerkiksi kädentaidot keramiikan ja hopeatöiden muodossa on ollut arkkitehdin työn sivussa hänelle rakas harrastus. Vaatetusopintojen myötä tulevaisuuden kiinnostuksen kohteeksi on noussut vaatteen yksilöllinen mitoitus: tutkimukset ja sovellukset teollisen tuotannon, teknologian ja räätälinajan parhaiden puolien yhdistämiseksi.

Opinnot tukevat toisiaan

Päivin mielestä suunnittelijan työssä on paljon hyötyä siitä, että ymmärtää, miten vaatteet tehdään. Hän on myös oppijana sellainen, että konkreettiset asiat jäävät muistiin parhaiten. Erilaiset opinnot antavat uutta näkökulmaa toisiinsa.

”Materiaalien tuntemus ja muunlainen hands on -osaaminen on hyödyllistä. Toisaalta korkeakouluopinnot ovat tuoneet laaja-alaisuutta ja näkemyksellisyyttä opiskeltaviin asioihin. Olen uskaltanut kyseenalaistaa totuttuja ratkaisuja.”

Monialaisuus on Päivin mukaan tärkeää tulevaisuuden työelämässä. Esimerkiksi kemian- ja vaateteollisuuden yhteistyö edistää vaatteenvalmistuksen ekologisuutta, ja uusia innovaatioita tarvitaan. Ekologisuus ja lopputuotteen jalanjälki onkin asia, jonka yhdistää Päivin kahta osaamisalaa.

”Vaatetussuunnittelu ja arkkitehtuuri ovat kolmiulotteista suunnittelua, ja ratkaisevassa roolissa kummassakin ovat materiaali, muoto ja väri. Niissä on myös keskiössä ihminen: alojen avulla kehitetään ihmisen hyvinvointia tai ainakin suunnitellaan asioita ihmistä varten”, hän miettii.

Arkkitehtuuri on kehittänyt Päivin taitoja suunnittelijana, mutta ensimmäisestä tutkinnosta on myös muita hyötyjä tulevaisuutta ajatellen.

”Digitaalisuus ei ole vielä niin pitkällä vaatetusalalla, mutta arkkitehdin työssä en ole koskaan suunnitellut muulla kuin tietokoneella. Minua ei siis pelota digitaalisuuden kehitys vaatetusalalla, mikä saattaa oudoksuttaa joitakin vaatteentekijöitä.”

”Samalla rohkeudella elämän loppuun asti!”

Vaatetusala on Päivin mukaan murroksessa, ja kestävyys on tunnistettu trendi: paitsi tehokkaammat ja paremmat valmistusmenetelmät, myös korjausompelu ja erilaiset vaatelainaamoyritykset ja second hand -liikkeet luovat alan työpaikkoja.

”Tässä vaiheessa kyllä tuntuu siltä, että on oltava melko proaktiivinen itsensä työllistäjä. Tulevaisuus voi toisaalta teknologian muodossa tuoda mukanaan sellaista, mitä emme osaa nyt kuvitella.”

Tulevaisuudessa Päivi tahtoo kehittää, tutkia ja opettaa. Ammatillisen opettajan pätevyyden hän saa tänä keväänä muiden opintojensa päälle.

”Toivon, että voisin samalla intohimolla ja rohkeudella mennä elämäni loppuun asti. Yhteistä kaikille haaveilleni on se, että haluan tuottaa iloa ja hyötyä muille ihmisille.”

Päivin mielestä ammatillinen koulutus sopii tekijöille, kuten hänelle itselleen. OSAOn opintojen hyödyllisyydestä ei ole kahta puhetta.

”Artesaaniopinnot kannatti ehdottomasti käydä pohjaksi yliopisto-opinnoille. Kaksi vuotta antoi aikaa pohtia, kiinnostaako ala oikeasti. Lisäksi käytännön työn osaaminen on hyvä pohja suunnitteluosaamiselle ja teoreettisemmille opinnoille”, Päivi perustelee.

”Itselleen on oltava rehellinen, ja täytyy suunnata sitä kohti, mikä juuri sinua kiinnostaa. Onneksi ammatillisella puolella oman urapolun löytyminen on tosi tärkeä juttu nykyään, ja siihen kyllä OSAOssa kannustettiin tosi hyvin. Kaikille tulevillekin opiskelijoillekin toivoisin paljon apua oman jutun löytämiseen!”