OSAOn lähihoitajaopiskelijoille uusi sairaanhoitajaopintoihin tähtäävä opintopolku

OSAOssa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleville on jatkossa tarjolla polku lähihoitajaopinnoista ammattikorkeakouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Oamk Fast Track -opinnoissa opiskellaan lähihoitajaopintojen yhteydessä 30 opintopistettä sairaanhoitajaopintoja. Kun opiskelija on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala) sekä opintojen aikana puolen vuoden sairaanhoitajaopinnot (30op), pääsee hän polkuopiskelijaksi Oamkin avoimeen ammattikorkeakouluun. Polkuopintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkintopaikkaa sairaanhoitajaopintoihin avoimen amk:n väylähaussa. Hakumenettely ja valintaperusteet ammattikorkeakouluun tarkentuvat myöhemmin.

OSAOn lähihoitajaopiskelijat opiskelevat Oamk Fast Track -opinnot Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa Kontinkankaan kampuksella. Sairaanhoitajaopinnot alkavat lähihoitajaopintojen toisena opiskeluvuotena.

Opintojen ensimmäinen toteutus alkaa syksyllä 2023, jolloin sairaanhoitajaopintoja pääsevät aloittamaan syksyllä 2022 lähihoitajaopintonsa aloittavat. Tähän opintopolkuvaihtoehtoon voivat hakea kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun kautta valitut lähihoitajaopiskelijat. Kiinnostus tälle polulle ilmaistaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Oamk Fast Track on yksi vaihtoehto tehdä korkeakouluopintoja toisen asteen opintojen aikana. Muista mahdollisuuksista löydät tietoa Väyläopinnot -sivulta.

Lue lisää väyläopinnoista OSAOssa